Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5848
Title: Bandırma ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yaşayan Kırım Tatarlarının ağzı
Other Titles: The accent of the Crimean Tatars living Orhaniye village
Authors: Şahin, Hatice
Ateş, Şule
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Keywords: Kırım
Göç
Oğuz grubu dilleri
Kırım Tatarcası
Dil özellikleri
Crimean
Migration
Oguz language
Crimean Tatar language
Language features
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ateş, Ş. (2014). Bandırma ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yaşayan Kırım Tatarlarının ağzı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde Orhaniye köyünde konuşulan Kırım Tatar ağzı incelenmiştir. Kaynak kişilerle yapılan mülakatlar görüntü ve ses kaydına alınmıştır. Bu kayıtlar yazıya geçirilerek metinler kısmı oluşturulmuştur. Orhaniye köyünde konuşulan Kırım Tatar ağzının ses ve şekil özellikleri, günümüz Türkçesi ve Eski Türkçe ile mukayese edilerek incelenmiştir. Tez inceleme, metinler ve sözlük olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Sözlükte madde başlarının karşılığında verilen anlamlar, derlenen metinlerde kullanılan anlamlardır.
In this thesis, the accent of the Cremean Tatars who live in Orhaniye village is analysed. The interviews which were made by the people are recorded visually and auditory. By writing out these records the textis typed. The charecteristics of the tone and the figure of the Crimean Tatars living in Orhaniye village is analysed through comparining with both the ancient Turkish and the present Turkish. The thesis consists of three parts; they are phonetics and morphology, texts and the dictionary. The definitions in the dictionary are the meaning of the words in the composed text.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5848
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363756.pdf15.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons