Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5846
Title: Sanayi tesislerinde duman kontrolü ve tahliyesi
Other Titles: Smoke control and exhaust systems for industrial buildings
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Doğuç, Ayşen Gamze Saygılı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Termodinamik Bilim Dalı.
Keywords: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Termodinamik
Thermodynamics
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğuç, A. G. S. (2014). Sanayi tesislerinde duman kontrolü ve tahliyesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yanma sonucu oluşan duman havada taşınan katı ve sıvı parçacıklar ile malzemelerin yanması ile oluşan gazlardan meydana gelir. Koyu renkli bir sis perdesi oluşturur. Tahliyeyi, yangına müdahaleyi zorlaştırdığı gibi zehirleyici ve patlayıcı da olabilir. Tüm bu olumsuzlukların önüne uygun bir duman tahliye sistemi ile geçilebilir. Duman tahliye sistemleri doğal ve mekanik sistemler olmak üzerek basit olarak, ilk aşamada ikiye ayrılabilir. Fakat tasarım ölçütleri; ihtiyaçlara, mimari özelliklere, yapı ve bölgede bulunan malzemelere, insan yoğunluğuna göre çeşitlilik gösterebilir. En uygun duman tahliye sistemi için planlanan senaryoya bağlı modellemeler uluslararası standartlar ve yerel yönetmeliklere uyumlu olarak yapılır. Modellemelerden elde edilen sonuçların istenilenleri karşılaması ile tasarım uygun donanım seçimi ve yerleştirilmesi işlemine geçilir. Testler ve periyodik bakımlar bu sistemlerinde vazgeçilmezleridir. Bu çalışmada otomobil parçaları içeren bir ambar binasında nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonucu oluşan dumanın tahliyesinin en uygun şekilde tahliyesine çalışılmıştır. Hızlı ve etkili duman tahliyesinin sağlanması tahliye ve müdahale için uygun görüş açıklığının devamlı tutulması hedeflenmiştir. CFD bazlı PHONEİCS programı kullanılarak en istenilen şartları sağlayan mekanik duman tahliye sistemi tasarlanmıştır.
Smoke is a composition of solid and liquid particles and gases which are released by the materials during a combustion process. It forms a foggy layer obstructing the evacuation of people and intervention of the firemen. Smoke can be also poisoning effects according to its resources. The only way to prevent these unfavorable conditions is extraction of the smoke as soon as possible. Simply we can make the classification of the smoke exhaust systems as mechanical and natural. But as we arrive to the designing we should count in many different data based on construction, intended use of building, amount of stock and its kind etc. As well as considering the design approaches, a model should be designed compatible with the related native codes and national standardizations. After the derivation of the optimum results, operation leads to construction with appropriate equipment. As well as all fire rotection systems test and periodic maintenances are evitable. This sample of work is decided to find the appropriate mechanical smoke extraction system for a warehouse of a car factory which contains just all the corposants of the cars. Study is based on deciding the capacity of the exhaust fans to maintain the height of the clear air layer in order to extinguish the fire by firemen and have the safe egress time for the people to leave the building. The CFD based PHONEİCS program has been used to for the simulations. The variation of the conditions like temperatures, visibility distances, PPM values are checked .All the design criterion values has been checked and evaluated to get the appropriate result of the extraction system design.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5846
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373733.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons