Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5845
Title: Tip 1 diyabet
Other Titles: Type 1 Diabetes
Authors: Abacı, Ayhan
Böber, Ece
Büyükgebiz, Atilla
Keywords: Tip 1 diabetes mellitus
Type 1 diabetes mellitus
Diyabet
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abacı, A. vd. (2007). "Tip 1 diyabet". Güncel Pediatri, 5(1), 1-10.
Abstract: Tip 1 diabetes mellitus (DM) çocukluk yaş grubunda pankreasın beta hücrelerinin süregelen otoimmün veya otoimmun dışı nedenlerle haraplanması sonucu gelişen insülin yetersizliği ve hiperglisemi ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Dünyada beş yaş civarındaki genel prevalans 1/1430, 16 yaşında ise 1/360 civarındadır. Ülkemizdeki prevalansı yaklaşık 1/2000’dir. Etiyolojisinde genetik ve çevresel birçok etken rol oynamaktadır. Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı ile kendini gösteren tip 1 DM, insülin, egzersiz ve beslenmenin planlanması ile tedavi edilmektedir. Birçok farklı insülin rejimi yanısıra immünoterapi gibi yeni tedavi yöntemleri üzerinde de çalışılmaktadır.
Type 1 diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disease of childhood characterized by insulin insufficiency and hyperglycemia due to the destructin of the beta cells of the pancreas caused by autoimmune and non-immune mechanisms. The general prevalance of the disease in the world is 1/1430 around five years of age and 1/360 at sixteen. The prevalance in our country is approximately 1/2000. A number of genetic and environmental factors play a role in the etiology. Type 1 DM usually presents with polyuria, polydipsia, and weight loss and treatment consists of insulin, exercise, and nutritional planning. Alongside with various insulin regimens, research on new modes of treatment such as immunotherapy is continued.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909246
http://hdl.handle.net/11452/5845
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_1.PDF107.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons