Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5843
Title: Çocuklarda invaziv H. influenzae Tip b enfeksiyonları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Keywords: İnvaziv
Nt-Hi
H. influenzae tip b
Hib
Menenjit
Haemophilus influenzae
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacımustafaoğlu, M. (2006). "Çocuklarda invaziv H. influenzae Tip b enfeksiyonları". Güncel Pediatri, 4(3), 114-117.
Abstract: Menenjit, pnömoni, sepsis/bakteriyemi, epiglottit, selülit, septik artrit, osteomyelit, perikardit gibi klinik tablolar invaziv enfeksiyon olarak nitelendirilir. Uygun tedavi olmadıkları takdirde hayati tehlike doğurur, sekel bırakma oranı da yüksektir. İnvaziv hastalık tanısı, normalde steril olan vücut bölgelerinden (kan, BOS, sinovial sıvı gibi) Haemophilus influenzae izolasyonu ile konulur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909366
http://hdl.handle.net/11452/5843
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_2.PDF63.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons