Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5840
Başlık: Kişisel satış kültürünün örgüt kültürü içindeki yeri ve önemi: (Selen Çay Bursa Bölge Müdürlüğünde bir uygulama)
Diğer Başlıklar: The place and importance of personal sales culture in organizational culture: (An application at Selen Çay Bursa Regional Directorate)
Yazarlar: Efil, İsmail
Özlü, Kamil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bireysel pazarlama
Pazarlama
Satış
Örgüt kültürü
Individual marketing
Marketing
Sale
Organizational culture
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özlü, K. (2002). Kişisel satış kültürünün örgüt kültürü içindeki yeri ve önemi: (Selen Çay Bursa Bölge Müdürlüğünde bir uygulama). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5840
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113048.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.37 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons