Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5840
Title: Kişisel satış kültürünün örgüt kültürü içindeki yeri ve önemi: (Selen Çay Bursa Bölge Müdürlüğünde bir uygulama)
Other Titles: The place and importance of personal sales culture in organizational culture: (An application at Selen Çay Bursa Regional Directorate)
Authors: Efil, İsmail
Özlü, Kamil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Bireysel pazarlama
Pazarlama
Satış
Örgüt kültürü
Individual marketing
Marketing
Sale
Organizational culture
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özlü, K. (2002). Kişisel satış kültürünün örgüt kültürü içindeki yeri ve önemi: (Selen Çay Bursa Bölge Müdürlüğünde bir uygulama). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5840
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113048.pdf
  Until 2099-12-31
4.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons