Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5829
Title: Bursa ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesine ve Türkiye ortalama değerleriyle karşılaştırılmasına yönelik bir çalışma
Other Titles: A study intending to determine the agricultural mechanization level of the city of Bursa and to compare it with the averages of Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Işık, Eşref
Keywords: Ekipman
Mekanizasyon düzeyi
Traktör
Equipment
Mechanization level
Tractor
Issue Date: 3-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. (2017). "Bursa ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesine ve Türkiye ortalama değerleriyle karşılaştırılmasına yönelik bir çalışma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 115-125.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Bursa ilinin 2010 ve 2015 yılları arasındaki mekanizasyon düzeyini belirleyerek, Türkiye ortalama değerleriyle karşılaştırmaktır. Bu amaçla bu yıllara ait tarımsal istatistiksel değerler kullanılarak, bir ülkenin ve bölgenin tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde kullanılan, tarımsal alana düşen traktör gücü (kWha-1), traktör1000 ha-1, ha traktör-1, ekipman sayısı traktör-1 ve ekipman ağırlığı traktör-1 değerleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda 2015 yılında tarımsal alana düşen traktör gücü Türkiye için 2,22 kWha-1 iken Bursa için 6,48 kWha-1 olarak, tarımsal alanın 1000ha’ına düşen traktör sayıları Türkiye için 51,67 traktör1000ha-1, Bursa için 150,78 traktör1000ha-1 traktör başına düşen tarımsal alan Türkiye için 19,35 haTraktör-1 Bursa için 6,63 hatraktör-1 traktör başına düşen ekipman sayıları Türkiye için 4,61 adet traktör-1 Bursa için 4,46 adet traktör-1 ve traktör başına düşen ekipman ağırlığı ise Türkiye için 2,799 tontraktör-1 Bursa için 4,032 tontraktör-1, olarak bulunmuştur. Bu verilerin ışığında Bursa ilinin mekanizasyon düzeyinin Türkiye ortalamasından çok yüksek bir değerde olduğunu söylemek mümkündür.
The purpose of this study is to compare the mechanization level of the city of Bursa between the years of 2010 and 2015 and to compare it to the average levels of Turkey. For this purpose, by using values of agricultural statistics, the values of tractor power (kWha-1), tractor1000 ha-1 , ha tractor-1, equipment number tractor-1 and equipment weight tractor -1 are attempted to be determined which are used to determine the agricultural mechanization level of a country and region. In the outcome of the study, in 2015 while the tractor power per agricultural area for Turkey was 2,22 kWha-1, it was 6,48 kWha-1 for Bursa, tractor number for the 1000ha of agricultural land for Turkey was 51,67 tractor1000ha-1, for Bursa it was 150,78 tractor1000ha-1, when the values of agricultural area per tractor are analyzed, for Bursa it was 6,63 hatractor-1, as for the average of Turkey, it was 19,35 hatractor-1, when the values of equipment numbers per tractor are analyzed, for Bursa it was 4,46 pieces tractor-1, for Turkey, it was at 4,61 pieces tractor-1 value, the weight of equipment per tractor for Bursa was 4,032 tonstractor-1, as for the average of Turkey, it was determined to be 2,799 tonstractor-1. Under the light of this data, it is possible to say that the level of mechanization for Bursa was far higher than the average of Turkey.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496893
http://hdl.handle.net/11452/5829
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_11.pdf315.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons