Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5822
Başlık: 1927 tarihli Bursa Vilayeti Salnamesi'ne göre Bursa'daki idari kuruluşlar
Diğer Başlıklar: Administrative institutions according to the 1927 Bursa Province's Official Almanac
Yazarlar: Oğuzoğlu, Yusuf
Önder, Aynur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bursa
Salnameler
Yearbooks
İdari yapı
Administrative structure
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Önder, A. (1995). 1927 tarihli Bursa Vilayeti Salnamesi'ne göre Bursa'daki idari kuruluşlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5822
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
043039.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.95 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons