Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5818
Title: Kamkat (Fortunella margarita Swing.) kabuk uçucu yağ oran ve bileşiminin anaçlara göre değişimi
Other Titles: Changing of essential oil content and composition of peel of Kumquat (Fortunella margarita Swing.) according to rootstocks
Authors: Gölükcü, Muharrem
Toker, Ramazan
Tokgöz, Haluk
Çınar, Orçun
Özdemir, Mehmet
Keywords: Anaç
Fortunella margarita Swing
Kamkat
Uçucu yağ bileşimi
Uçucu yağ oranı
Essential oil composition
Essential oil content
Kumquat
Rootstock
Issue Date: 24-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gölükcü, M. vd. (2017). "Kamkat (Fortunella margarita Swing.) kabuk uçucu yağ oran ve bileşiminin anaçlara göre değişimi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 69-76.
Abstract: Rutaceae familyasının Fortunella cinsine ait kamkat üretimi ülkemizde artma eğilimindedir. Meyvenin özellikleri üretim yöntemi ve yetiştirme şartlarına önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada amaç Carrizo, Cleopatra, Flying Dragon, Kaba Limon, Troyer ve Volkameriana olmak üzere altı farklı anaç üzerine aşılı Nagami (Fortunella margarita Swing.) kamkat çeşidinin uçucu yağ verim ve bileşimi üzerine etkisini belirlemektir. Örneklerin uçucu yağ oranları anaçlara göre farklılıklar göstermiş olup %3.14 ile %4.44 aralığında değişim göstermiştir. Uçucu yağ bileşimlerinde ise önemli bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Örneklerde toplam 11 bileşenin tanımlaması yapılmış ve kabukta hakim uçucu yağ bileşeni limonen olup %95.17-95.62 aralığında dağılım göstermiştir. Bileşenler içerisinde diğerlerine oranla daha yüksek oranda bulunanlar β-mirsen, germakren D ve αpinen’dir. Çalışma sonuçları kamkatta anaçlara göre uçucu yağ oranında varyasyon oluşturulabileceğini ancak uçucu yağ bileşiminde önemli farklılıklar oluşturmadığını göstermiştir.
Kumquat is belonging to Fortunella genus of Rutacea family and its plantations have expanded during last years in Turkey. Fruit properties could be significantly varied with respect to growing methods and conditions. In this study, the effect of Carrizo, Cleopatra, Flying Dragon, Kaba Limon, Troyer and Volkameriana rootstocks on essential oil yield and composition of Nagami (Fortunella margarita Swing.) cultivar were determined. Essential oil content of these samples varied between 3.14% and 4.44% with respect to rootstocks. On the other hand, essential oil compositions were not varied significantly for these samples. Totally, 11 compounds quantified for peel’s essential oils. The main component was determined as limonene and ranged from 95.17% to 95.62% in these kumquat peel essential oils. Other important components were β-myrcene, germacrene D and α-pinene according to ratios. Results showed that essential oil yield of kumquat could be varied depend on rootstocks, but not its composition.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496843
http://hdl.handle.net/11452/5818
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_7.pdf249.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons