Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5815
Title: Tam zamanında üretim ortamında tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi
Other Titles: Supplier selection and performance evaluation in just-in-time production environment
Authors: Öztürk, Nursel
Aksoy, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tam zamanında üretim
Tam zamanında satın alma
Tedarikçi seçimi
Tedarikçi performans değerlendirmesi
Yapay sinir ağları
Just-in-time production
Just-in-time supply
Supplier selection
Supplier performance evaluation
Neural network technique
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksoy, A. (2005). Tam zamanında üretim ortamında tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde birçok işletme, global pazarda rekabet edebilmek için tam zamanında üretim (TZÜ) sistemleri felsefesini uygulamaktadır. İşletmeler, TZÜ sistemlerinin üretim alanındaki başarısını gördükçe, bu felsefeyi, tüm tedarik zinciri boyunca uygulamaya geçmektedir. Başarılı TZÜ uygulamalarında malzeme/hizmet sağlama çok önemli bir konudur. Bu nedenle TZÜ ortamında tedarikçi seçimi daha önemli hale gelmektedir.Tedarikçi seçimi yapılırken işletmelerin belirlediği kriterler göz önünde bulundurularak bir eleme yapılır. Seçilen tedarikçiler alıcı işletmenin isteklerine cevap verebilecek tedarikçilerdir. Ancak uzun dönemli anlaşmalarda, tedarikçi işletmenin her zaman aynı performansı göstermesini sağlamak için tedarikçi performansı periyodik olarak değerlendirilmelidir.Bu çalışmada yapay sinir ağları (YSA) yöntemi kullanılarak tedarikçi seçimi ve tedarikçi performans değerlendirmesi yapılmıştır. Burada önerilen yaklaşım, sadece tam zamanında satın alma sistemini uygulayan işletmelerle sınırlandırılmamakta, en uygun tedarikçinin seçimi ve tedarikçi performans değerlendirmesi için birçok işletmeye uygulanabilmektedir.
Many manufacturers are dealing with the Just-in-Time (JIT) philosophy in order to be more competitive in today’s global markets. The success of JIT on the production flor has led many firms to consider JIT philosophy to the whole supply chain. The procurement of parts and materials is a very important issue in the successful and effective implementation of JIT. So that, supplier selection has become more critical in JIT production environment. While selecting suppliers, buyer firms eliminate suppliers by considering their own needs. The supplier which is selected, is the supplier that can easily respond buyer firm’s needs. In addition, in long term relationship, buyer firms must evaluate supplier performance periodically to keep on the supplier productivity. In this research, supplier selection and supplier performance evaluation system is presented. First of all, supplier selection and supplier performance evaluation criterias are determined. Supplier selection criterias are determined by considering JIT supply. The proposed approach is not limited to considering JIT supply. It can help manufacturers to select the appropriate suppliers and evaluate supplier performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5815
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183787.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons