Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5812
Başlık: Harran Ovası ikinci ürün koşullarına uygun bazı susam (Sesamum indicum L.) genotiplerinin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of some suitable sesame (Sesamum indicum L.) genotypes as second crop under Harran Plain conditions
Yazarlar: Hatipoğlu, Halil
Arslan, Hüseyin
Karakuş, Mehmet
Abrak, Servet
Anahtar kelimeler: Harran Ovası
İkinci ürün
Susam
Verim
Verim unsurları
Harran Plain
Sesame
Second crop
Yield
Yield components
Yayın Tarihi: 8-Mar-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Hatipoğlu, H. vd. (2017). "Harran Ovası ikinci ürün koşullarına uygun bazı susam (Sesamum indicum L.) genotiplerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 61-67.
Özet: Bu araştırma, bazı susam hatları ile Arslanbey ve Özberk-82 susam çeşitlerinin Harran Ovası koşullarındaki II. ürün performanslarını belirlemek amacıyla, 2010 ve 2011 yetiştirme sezonlarında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Talat Demirören Araştırma İstasyonunda yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Parsellerde; sıra arası mesafe 70 cm, sıra üzeri mesafe ise 15 cm olacak şekilde her parselde 4 sıra ekim yapılmış olup, parsel ebatları 6 x 2.8 m olarak düzenlenmiştir. Denemelerde bitki boyu, bitki başına yan dal sayısı, bitki başına kapsül sayısı, tohum verimi ve 1000 tane ağırlığı gibi bitkisel özelliklere ait gözlemler yapılmıştır. İki yıllık birleşik analizlerde; genotipler arasındaki farklılıklar incelenen tüm bitkisel özelliklerde % 1 seviyesinde önemli bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek tohum verimi 1233 kg ha-1 ile Arslanbey çeşidinden elde edilirken, en düşük tohum verimi ise 574 kg ha-1 ile 3 no’lu hattan elde edilmiştir.
This research was conducted in order to determine the second crop performances of some sesame lines and varieties of Arslanbey and Özberk-82 under the Harran Plain conditions at the GAP Agricultural Research Institute Talat Demirören Research Station in 2010 and 2011 growing seasons. Trials were established as randomized complete block design with three replications. Plots lengths were 6 m, each plot formed of 4 rows, row spacing was 70 cm and intra-row distance was 15 cm and plots are arranged in size of 6 x 2.8 m. In the experiments were taken the plant height, number of lateral branches per plant, number of capsules per plant, seed yield and 1000-grain weight as the herbal properties of the observations. In the two years of combined analysis; the differences between genotypes were found significant at the level of 1% in all examined plant characteristics. According to the research results; the highest seed yield was obtained from the variety of Arslanbey with 1233 kg ha-1 and the lowest seed yield from the no.3 line with 574 kg ha-1.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496825
http://hdl.handle.net/11452/5812
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2017 Cilt 31 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_1_6.pdf240.41 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons