Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5807
Title: Yenilenen kırsal yerleşkeler: Erzurum ili aziziye ilçesi Başçakmak yerleşkesi örneği
Other Titles: Reestablished rural settlements: The case study of Erzurum Başçakmak settlement
Authors: Kuşlu, Yasemin
Şahin, Üstün
Kızıloğlu, Fatih Mehmet
Okuroğlu, Mustafa
Keywords: İşletme avlusu
Kırsal yerleşke
Kullanım sonrası değerlendirme (KSD)
Yenileme
Farmyard
Post-occupancy evaluation
Reestablish
Rural settlement
Issue Date: 17-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuşlu, Y. vd. (2017). "Yenilenen kırsal yerleşkeler: Erzurum ili aziziye ilçesi Başçakmak yerleşkesi örneği ". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 39-47.
Abstract: Bu araştırma, 2004 yılında yaşanan deprem sonrasında işletme binalarının oturulamaz duruma geldiği ve yerleşkenin başka bir alana taşınarak yeniden düzenlendiği Erzurum ili Aziziye ilçesi Başçakmak köyünde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla basit şansa bağlı örnekleme yöntemi ile seçilen işletmelerle yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Kırsal yerleşkelerin oluşturulmasında dikkate alınması gereken etkenler, saha ve kaynak araştırmasından elde edilen veriler ile birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmada yenilenen Başçakmak yerleşkesinin gereksinimlere ne ölçüde cevap verdiği konusunda durum analizi yapılmıştır. Yapılan Kullanım Sonrası Değerlendirme (KSD) sonucunda yaşam ve çalışma koşulları, yerleşke içi trafiği ve alt yapı tesislerine ilişkin hedeflerin gerçekleşme oranı sırasıyla %73, 75 ve 75 olarak belirlenmiştir. Yeni yerleşkeye ilişkin estetik unsurların değerlendirildiği hedeflerin (konutlar, yeşil alanlar ve dinlenme alanları) gerçekleşme oranı sırasıyla %15, 31 ve 18 olarak belirlenmiştir. Yerleşkenin işlevi ve ortak katılım hedefleri ise sırasıyla %42 ve 76 olarak gerçekleşmiştir.
This study was carried out on the Başçakmak rural settlement of Erzurum Aziziye province which the most of buildings were uninhabitable, and reestablished on another area. For this purpose, a survey was planned and conducted according to simple random sampling. Factors to be considered on the reconstruction studies of rural settlements, data of the obtained from survey and literature search were evaluated together. The current situation analysis was conducted whether the renewed Başçakmak settlement was convenient for the settlers. As a result of the Post-Occupancy Evaluation (POE), the realization rates of living and working conditions, intra-campus traffic and infrastructure aims were determined as 73%, 75% and 75%, respectively. The realization rates for the aesthetic elements of the new settlement (housing, green spaces and rest areas) were determined as 15, 31 and 18, respectively. The settlement function and joint participation targets were 42 and 76%, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496778
http://hdl.handle.net/11452/5807
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_4.pdf411.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons