Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5798
Title: A sınıfı buharlaşma kabından olan anlık buharlaşma miktarının ultrasonik derinlik ölçer ile belirlenmesi
Other Titles: Determination of instant evaporation from class A pan with ultrasonic depth meter
Authors: Sezer, Çağlar Özkan
Öztekin, Tekin
Cömert, Mehmet Murat
Keywords: A sınıfı buharlaşma kabı
Buharlaşma
Mikrometre
Ultrasonik mesafe ölçer
Class A evaporation pan
Micrometers
Evaporation ultrasonic distance meter
Issue Date: 15-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, Ç. Ö. vd. (2017). "A sınıfı buharlaşma kabından olan anlık buharlaşma miktarının ultrasonik derinlik ölçer ile belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-7.
Abstract: A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşma miktarının ölçümünün; nitelikli ölçüm personeli gerektirmesi ve elle ölçülmesi nedeniyle fazla zaman almakta bu sebeplerle de ölçüm hassasiyetinin düşük olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada; bir kıyas düzlemi seviyesinden dik olarak su yüzeyine olan mesafe (derinlik) ultrasonik sensör vasıtasıyla (ses dalgası ile) belirlenerek, ölçülen mesafe mikrometreli derinlik ölçerden okunan değerle karşılaştırılmıştır. Ultrasonik sensör ve mikrometreli derinlik ölçerle okunan değerler Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Sulama ve Drenaj Laboratuvarı’nda test edilmiştir. Sonuçta, 3.5 cm’ye kadar olan buharlaşmada regresyon katsayısı R2 = 0.94 ve 4.2 cm’ye kadar olan buharlaşmada ise R2 = 0.71 olan doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Cihazı daha yüksek derinliklerde kullanabilmek için daha hassas bir sensör, cihazın ses dalgası yolladığı metal borunun içine su yüzeyinde yüzebilen düz bir şamandıra, söz konusu borunun buharlaşmayı minimum etkilemesi için çapının mümkün mertebe küçültülmesi ve cihazın her türlü veri kaydediciye bağlanabilmesi gibi konular ultrasonik sensörün geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi açısından önerilmiştir.
Due to manual measurement and qualified staff requirements for measuring the amount of evaporation from class A pan, it takes more time and causes measurement precision to be low. In this study, the distance perpendicular to the surface of a datum level (depth) was measured with ultrasonic sensors (sound waves), the measured distance was compared to the read values by micrometer depth gauge. The read values from both ultrasonic sensor and micrometer depth gauge have been tested on Irrigation and Drainage Laboratory of Gaziosmanpaşa University, Faculty of Agriculture, Biosystems Engineering Department. As a result, the evaporation of up to 3.5 cm, determination coefficient R2 = 0.94; and the evaporation of up to 4.2 cm was found a linear relationship with R2 = 0.71. The subjects such as; a more sensitive sensor to be used for using the device to greater depths, a floatable flat float on the surface of the water in the metal pipe can be set, diameter reducing as much as possible to effect minimum evaporation of the metal pipe, all kinds of devices data logger to be connected were suggested for the development and implementation of ultrasonic sensors.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496699
http://hdl.handle.net/11452/5798
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_1.pdf406.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons