Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5797
Başlık: Lübnan, Suriye ve İsrail ilişkilerini belirleyen dinamikler: Bir iç-dış politika bağlantısı analizi
Diğer Başlıklar: Dynamics of relations between Lebanon, Syria and Israel: An analysis of domestic-foreign policy link
Yazarlar: Ayhan, Veysel
Arı, Tayyar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arap-İsrail ilişkileri
Arap-İsrail savaşları
Devlet politikaları
Lübnan
Ortadoğu
Siyaset
Suriye
Uluslararası ilişkiler
Uluslararası politika
İsrail
Arabian-Israel relations
Arabian-Israel wars
State policies
Lebanon
Middle East
Politics
Syria
International relations
International policy
Israel
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arı, T. (2002). Lübnan, Suriye ve İsrail ilişkilerini belirleyen dinamikler: Bir iç-dış politika bağlantısı analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5797
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113027.pdf
  A kadar 2099-12-31
18.28 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons