Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5796
Title: Asit boyarmaddenin (β-naftoloranj) elektrik alanında sentezi
Other Titles: Synthesis of acid dyestuff (β-naphtholorane) in the electric field
Authors: Çetin, Mehmet
Ay, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kimya
Chemistry
Boyar maddeler
Dyestuffs
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ay, M. (1995). Asit boyarmaddenin (β-naftoloranj) elektrik alanında sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızın ilk kesiminde β-Naftol Oranj klasik yöntemde ve farklı çözgenlerde (su, alkol) ve çözgenin (su, alkol) farklı miktarlarında sentezlendi. Sonra bu işlemlere dışarıdan 10 kV’luk potansiyel uygulandı. Tekrar dış potansiyel reaksiyonun ara kademelerinde uygulandı. Reaksiyon ürünlerinin değişim miktarları yüzde verim hesablarından izlenmiştir. Sonra bu değişimler basit bir yaklaşımla Aktivasyon enerjisine bağlı olarak hesaplanmıştır.
In the first part of this study, β-Naphtol Orange was synthesized by classical method and in different solvents (water, ethanol) with varying quantities. Later, these syntheses were caıried out by applying 10 kV potantial difference. İn some reactions, this potential difference was also applied to the intermediate products of the reaction. Changes in the quantities of the reaction products were followed by pcrcent yield calculations. Aftenvards, these changes were calculated by a simple approeach with respect to activation energy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5796
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045256.pdf
  Until 2099-12-31
1.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons