Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5778
Title: Bursa'da tüketime sunulan bazı ürünlerin benzoik asit ve sorbik asit miktarlarının araştırılması
Other Titles: Determination of benzoic and sorbic acids in different brands of food on the Bursa market
Authors: Uylaşer, Vildan
Koyuncu, Nihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Benzoik asit
Sorbik asit
HPLC
Benzoic acid
Sorbic acid
Issue Date: 23-Jun-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, N. (2006). Bursa'da tüketime sunulan bazı ürünlerin benzoik asit ve sorbik asit miktarlarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Bursa piyasasında satışa sunulan 5 farklı firmaya aitgazlı içecek, margarin, yoğurt, beyaz ve kaşar peyniri, ayran, ketçap, mayonez,kestane şekeri, reçel, yeşil ve siyah zeytin, turşu, beyaz ve kepekli ekmektebenzoik asit ve sorbik asit içeriklikleri yüksek performanslı sıvı kromatografi(HPLC) tekniği kullanılarak diode-array dedektörde 235-254 nm'lerdebelirlenmiştir. Kromatografik ayırım C18 kolonda gerçekleştirilmiş olup, mobilfaz olarak asetat tampon - metanol karışımı (70:30) kullanılmıştır. Etkin ayırımve kantitasyon 10 dakika içinde tamamlanmıştır.Benzoik asit miktarı kaşar peynirinde 0.00-8.35 mg/kg; beyaz peynirinde0.00-18.12 mg/kg; yoğurtta 0.00-29.50 mg/kg; ayranda 5.20-13.21 mg/L;mayonezde 0.00-466 mg/kg; ketçapta 0.00-866.00 mg/kg; reçelde 0.00- 375.00mg/kg; gazlı içeceklerde 0.00-142.40 mg/L; turşu örneklerinde 0.00-662.00mg/kg arasında bulunurken; margarin, siyah zeytin, yeşil zeytin, kepekli ekmek,beyaz ekmek ve kestane şekeri örneklerinde hiç rastlanmamıştır.Sorbik asit miktarı ise kaşar peynirinde 0.00-393.00 mg/kg; beyazpeynirinde 0.00-55.18 mg/kg; yoğurtta 0.00-186 mg/kg; ayranda 0.00-146 mg/L;mayonezde 0.00-1133 mg/kg; margarinde 79.40-698.20 mg/kg; ketçapta 0.00-396.00 mg/kg; reçelde 0.00- 402.00 mg/kg; gazlı içeceklerde 0.00-188.50 mg/L;siyah zeytinde 0.00-199.00 mg/kg; yeşil zeytinde 0.00-47.00 mg/kg; kepekliekmekte 0.00-6.24 mg/kg; beyaz ekmekte 0.00-8.26 mg/kg; turşuda 0.00-208.00 mg/kg; kestane şekerinde 00.00-432.00 mg/kg arasında bulunmuştur.
Five different brands of soft drink, margarine, yoghurt, cheese, ayran,ketçap, mayonnaise, candied chestnut, jam, green and black olive, bread andpickle available on the Bursa market were analyzed for benzoic and sorbicacids by an isocratic high performance liquid chromatography (HPLC) techniquewith a diode-array detector at 235 and 254 nm. The chromatographic separationwas achieved with a C18 column and acetate buffer (pH=4,74)-methanol(70:30) as the mobile phase. Effective separation and quantification wasachieved in less than 10 minutes.Benzoic acid concentration in yellow cheese not detected to 8.35 mg/kg;in cheese not detected to 18.12 mg/kg; in yoghurt not detected to 29.50 mg/kg;in ayran not detected to 13.21 mg/L; in mayonnaise not detected to 466 mg/kg;in sauce not detected to 866.00 mg/kg; in jam not detected to 375.00 mg/kg; insoft drink not detected to 142.40 mg/L; in pickle not detected to 662.00 mg/kgwere found; on the other hand in margarine, black and green olive, bread andchestnut samples benzoic acid was not determined.Sorbic acid concentration in yellow cheese not detected to 393.00 mg/kg;in cheese not detected to 55.18 mg/kg; in yoghurt not detected to 186 mg/kg; inayran not detected to 146 mg/L; in mayonnaise not detected to 1133 mg/kg; inmargarine 79.40-698.20 mg/kg; in sauce not detected to 396.00 mg/kg; in jamnot detected to 402.00 mg/kg in soft drink not detected to 188.50 mg/L; in blackolive not detected to 199.00 mg/kg; in green olive not detected to 47.00 mg/kg;in bran bread not detected to 6.24 mg/kg; in white bread not detected to 8.26mg/kg; in pickle not detected to 208.00 mg/kg; in chestnut not detected to432.00 mg/kg were determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5778
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183769.pdf863.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons