Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5771
Title: Bronşiyal astmalı olgularda, HLA antijenleri ile atopik ve nonatopik astma arasındaki korelasyonun karşılaştırmalı çalışması
Other Titles: A comparative study of the correlation between HLA antigens and atopic and nonatopic asthma in patients with bronchial asthma
Authors: Yüksel, Eser Gürdal
Uzaslan, Esra Kunt
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Astım
Doku uygunluğu
HLA A antijenleri
Major histokompatibilite kompleksi
HLA B antijenleri
HLA B antigens
HLA DQ antijenleri
Asthma
Histocompatibility
HLA A antigens
HLA DQ antigens
HLA DR antigens
Major histocompatibility complex
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzaslan, E. K. (1995). Bronşiyal astmalı olgularda, HLA antijenleri ile atopik ve nonatopik astma arasındaki korelasyonun karşılaştırmalı çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda etyolojisinde, herediter ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı bilinen astma bronşiyalenin kalıtımını immuhogenetik açıdan incelemek amacı ile, atopik ve nonatopik astmalı toplam 50 olgunun HLA - A, B ve HLA - DR, DQ doku tipi antijenlerini araştırdık. Atopik astmalı olgularda HLA - B8, B49 ( 21 ) ve HLA - DRwl7 ( 3 ) antijenlerinin görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığım, HLA - Bw22, DQwl antijenlerinin görülme sıklığının ise anlamlı derecede azaldığını, nonatopik astmalılarda ise HLA - B35 antijeninin görülme sıklığının anlamlı derecede azaldığını saptadık. HLA - B49 ( 21 ) doku tipi antijenine sahip olan kişilerde atopik astma ortaya çıkma riskinin bu antijeni taşımayanlara göre 6 kat arttığını ve Türk toplumda HLA - B49 ( 21 ) antijeni ile atopik astma arasında pozitif bir korelasyon olabileceği sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5771
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040440.pdf
  Until 2099-12-31
7.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons