Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5751
Başlık: Bursa ili merkez ilçesinde GTZ projesi kapsamındaki süt sığırı yetiştiriciliğinin ekonomik analizi
Diğer Başlıklar: Economic analysis of dairy cattle breeding within the scope of GTZ project in central district of Bursa province
Yazarlar: Rehber, Erkan
Yazgan, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bursa
Ekonomik analiz
Süt sığırcılığı
Tarım ekonomisi
Economic analysis
Dairy herds
Agricultural economy
Yayın Tarihi: 28-Ağu-1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yazgan, Ö. (1996). Bursa İli Merkez İlçesinde GTZ projesi kapsamındaki süt sığırı yetiştiriciliğinin ekonomik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma ile Bursa ili Merkez ilçesi'nde G.T.Z projesi kapsamındaki 29 adet süt sığırı işletmesinin ekonomik analizi yapılmıştır, incelenen işletmelerde aile işgücü kaynağı % 55.62, yabancı işgücü kaynağı ise % 44.'38 olarak belirlenmiştir, işletme masrafları ortalaması 1.13 milyar TL olarak bulunurken % 73. 7 oranla bu değer içindeki en büyük payı yem giderleri almıştır. Gayri safi üretim değeri ise 1.06 milyar TL olarak tahminlenmiştir. Diğer taraftan 1 İt süt maliyetinin 6 759.10 TL, düve maliyetinin ise 9.7 milyon TL olduğu saptanmıştır.
In this study, dairy cows breeding activity of the GTZ project were investigated based on the data collected from the 29 dairy farms in the central District of Bursa Province. In the farms studied, it was found that the sharee of family and paid labpurs were 55.62 % and 44.38 % respectively. While the avarage total expenses was aboust 1.13 billions TK, feed cost had the highest share as 73.7 %. Avarage value of gross product was estimated as 1.06 billions. On the other hand avarage milk cost per It and production, cost per heifer were found as 6 759.1 and 9.7 million TL respectinely. -in
URI: http://hdl.handle.net/11452/5751
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
057406.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.39 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons