Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5749
Title: Cronobacter sakazakii’nin gıda güvenliği açısından önemi
Other Titles: The importance of Cronobacter sakazakii for food safety
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Doğangün, Esra
Uylaşer, Vildan
Keywords: Cronobacter sakazakii
Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmalar
Gıda kaynaklı enfeksiyonlar
Toz bebek maması
Güvenli gıda
Foodborne pathogenic microorganisms
Foodborne infections
Powdered infant formula
Safe food
Issue Date: 4-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğangün, E. ve Uylaşer, V. (2016). "Cronobacter sakazakii’nin gıda güvenliği açısından önemi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 91-100.
Abstract: Cronobacter sakazakii, özellikle erken doğmuş ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde hayati risk oluşturan enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojendir. Değişik gıdalarda ve diğer çevresel kaynaklarda tespit edilmiş olmasına rağmen, sadece kontamine olmuş toz bebek mamaları (bebek formulü) C. sakazakii’nin neden olduğu bebek enfeksiyonları ile epidemiyolojik olarak ilişkilendirilmiştir. Bu derlemede, bebek mamalarında bulunabilen ve önemli bir patojen olan C. sakazakii’nin taksonomisi, genel özellikleri, kontaminasyon kaynakları, neden olduğu enfeksiyonlar ve enfeksiyonlardan korunma yolları ile izolasyon yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Cronobacter sakazakii is a opportunistic pathogen causing life threatening infections for babies especially premature and underweight. Although it has been detected in various foods and other environmental sources, only contaminated powdered infant formula has been linked epidemiologically with infant infections caused by C. sakazakii. This review article aims to inform about C. sakazakii’s taxonomy, general features, contamination sources, infections it caused and prevention ways from infections and the methods of isolation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497445
http://hdl.handle.net/11452/5749
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_9.pdf246.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons