Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5745
Title: Kalite güvence sistemi ve otomotiv sektöründen bir uygulama
Other Titles: Quality assurance systems and an application from automotive industry
Authors: Odman, Feray Çelikçapa
Astarlıoğlu, Sevim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: ISO 9000
Kalite güvence sistemi
Quality assurance system
Otomotiv sektörü
Automotive sector
Toplam kalite kontrol
Total quality control
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Astarlıoğlu, S. (1995). Kalite güvence sistemi ve otomotiv sektöründen bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kalite kavramı Toplam Kalite Kontrolü ile birlikte içerik olarak yeni boyutlar kazanmıştır. Kalitenin güvence altına alınabilmesinin yalnızca gerekli muayene işlemleri ile sağlanamayacağı bir gerçektir. İmalatın tamamlanmasını takiben yapılacak kontrol işlemleri yerine , pazarlama , tasarım ve hammadde temini aşamalarından başlamak üzere , satış ve satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak bir sürecin her aşamasında uygulanacak kalite sisteminin gerekliliği kendisini hissettirmiştir. Bu tezde, Kalite Güvence Sisteminin temelini teşkil eden Toplam Kalite Kontrol kavramına geniş yer verilmiş ve burdan hareketle ; Otomobil Fabrikasında , montaj atölyesinde kullanılacak bir üretim aracının tasarlanmasından , aracın seri üretimde kalitesini güvence eder bir şekilde işletilmesine kadar geçen sürede yapılan çalışmalar ile ömeklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5745
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
043038.pdf
  Until 2099-12-31
3.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons