Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5744
Title: Enzime dirençli nişasta ve sağlık üzerindeki etkileri
Other Titles: Resistant starch and effects on health
Authors: Demirekin, Ayşe
Gül, Hülya
Keywords: Nişasta
Dirençli nişasta
Diyet lif
Sağlık
Fonksiyonel gıda
Starch
Resistant starch
Dietary fiber
Health
Functional food
Issue Date: 10-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirekin, A. ve Gül, H. (2016). "Enzime dirençli nişasta ve sağlık üzerindeki etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-78.
Abstract: Enzime dirençli nişasta (EDN) kavramının ortaya çıkmasıyla nişastanın biyo-yararlılığı ve özellikle yetişkinlerde diyet lif kaynağı olarak kullanımı konusunda yeni bir araştırma alanı doğmuştur. EDN ince bağırsaklarda sindirime uğramayan, kalın bağırsaklara geçen fakat buradaki bakteri florası tarafından fermente edilen nişastadır. EDN'nın, gıdanın tekstürel özelliklerini ve görünümünü iyileştirme, gevreklik sağlama, yağ ikame etme gibi fonksiyonel etkilerinin yanı sıra sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenleme, kalın bağırsakta mikrobiyal florayı olumlu etkileme, kan kolesterol seviyesini ve glisemik indeksi düşürme gibi sağlık üzerine olumlu etkileri de söz konusudur.
New research area was born by the usage of starch for its bioavailability and as dietary fiber in adults with the discovery of the term enzyme-resistant starch (ERS). ERS is not digested in the small intestine. It passes in to the large intestine and there is fermented by the bacterial flora. It has functional effects such as; improves the textural and appearance properties of foods; provides crispness and can be used as a fat replacer. There is also the positive effects on health such as; ERS regulates the functions of digestive system, positively effects the microbial flora of large intestine, decrases the cholesterol level and glycemic index.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497360
http://hdl.handle.net/11452/5744
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_7.pdf335.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons