Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAydın, Başak-
dc.contributor.authorUnakıtan, Gökhan-
dc.contributor.authorHurma, Harun-
dc.contributor.authorAzabağaoğlu, Ömer-
dc.contributor.authorDemirkol, Celal-
dc.contributor.authorYılmaz, Fuat-
dc.date.accessioned2020-01-13T06:54:49Z-
dc.date.available2020-01-13T06:54:49Z-
dc.date.issued2016-08-04-
dc.identifier.citationAydın, B. vd. (2016). "Bitkisel üretimde çiftçilerin girdi kullanım kararlarının analizi: Trakya bölgesi örneği". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 45-56.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497324-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5735-
dc.description.abstractBu çalışmada, Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerin bitkisel üretimde girdi kullanımı hakkındaki karar alma süreçleri analitik hiyerarşi prosesi ile analiz edilmiştir. Saha çalışması kapsamında tesadüfî olarak seçilen 383 üretici ile anket çalışması yapılmıştır. Çiftçilerin işletmelerindeki girdi kullanım kararlarını almadan önce ilk olarak ziraat mühendislerine (0.4393) danıştıkları, daha sonra sırasıyla kendi tecrübelerine dayanarak (0.3396), girdi temin yerlerine (0.1274) ve arkadaşlarına danışarak (0.0937) karar verdikleri belirlenmiştir. Girdi kullanımında arkadaşa danışma önceliği (p<0.01) ve firma bilgisine önem verme önceliği (p<0.01) iller arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir. Çiftçilerin bilgiye ulaşmadaki ilk tercihleri ziraat mühendisleri olarak belirlenmiştir. Bölgedeki birçok çiftçi özellikle buğday ve ayçiçeği tarımı konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Bu nedenle girdi kullanım kararlarında bilgiye ulaşma tercihinde çiftçinin kendi tecrübesi ikinci sırayı almıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, decision making processes of the farmers in Thrace region about input usage in vegetative production has been analyzed by analytical hierarchy process. Within the field study, it has been inquired with 383 producers chosen randomly. It has been determined that the farmers consult to agriculture engineers initially (0.4393) before they take input usage decisions and it has been determined that they decide according to their experiences (0.3396), input provision places (0.1274) and by consulting to their friends (0.0937) respectively. Consulting to friends priority (p<0.01) and caring about trade name priority (p<0.01) have been found statistically different between the provinces. The first preference of the farmers to reach the information has been determined as agricultural engineers. Many farmers in the region have an experience of many years on wheat and sunflower farming. For this reason, farmers' own experiences on knowledge acquisition preference on input usage decisions have taken the second place.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnalitik hiyerarşi sürecitr_TR
dc.subjectTohumtr_TR
dc.subjectGübretr_TR
dc.subjectTarım ilacıtr_TR
dc.subjectKarar almatr_TR
dc.subjectTrakya bölgesitr_TR
dc.titleBitkisel üretimde çiftçilerin girdi kullanım kararlarının analizi: Trakya Bölgesi örneğitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of farmers' input usage decisions in plant production: The case of thrace regionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage45tr_TR
dc.identifier.endpage56tr_TR
dc.identifier.volume30tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_5.pdf232.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons