Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5732
Title: Kaynak aparatlarında destek ve bağlama noktalarının bulunması
Other Titles: Optimal support and clamping points design for welding fixtures
Authors: Kaya, Necmettin
Kanık, Taha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Optimum destek noktalarının bulunması
Fikstür tasarımında optimizasyon
Fikstürler
Fikstür tasarımı
Bilgisayar destekli fikstür tasarımı
To find optimal support points
Optimization in fixtures design
Fixtures
Fixture design
Computer aided fixture design
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanık, T. (2005). Kaynak aparatlarında destek ve bağlama noktalarının bulunması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv sektöründe, gövde imalatı ve diğer uygulamalarda, sac parça montajı için kullanılan fikstürlerin imalatı günümüz rekabet ortamında gerekli hız, kalite ve ucuzluğu gerçekleştirebilecek kabiliyetini, ancak işlerin planlı bir otomasyonu ve standardizasyonu ile sağlanabilir. Fikstürlerde, parçanın geometrik kısıtlamalarını tayin eden destek yerlerinin sayısı ve yerleri, parçanın deforme olmuş şeklini ve ölçüsel değerlere etkisini belirler.Bu çalışmanın amacı; birbirine kaynak yöntemiyle birleştirilen sac parçaların fikstürdeki kendi ağırlığından dolayı oluşan sehimin minimum olduğu optimum destek noktalarının bulunmasıdır.Bu çalışmada kullanılan iki yöntemden birincisi; Elastik Eğri Diferansiyel Denkleminin elde edilmesi ve bu denklemin MATLAB Programında Arama Yöntemiyle Optimizasyon komutları kullanılarak optimum noktaların bulunması, ikinci yöntem ise; aynı şartlar altında sac parçanın ANSYS Programı ile Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak önce basit kiriş problemi olarak çözülmesi, daha sonra düzlem problemi olarak çözülmesidir.Sonuç olarak; analitik yöntem ve sonlu elemanlar yönteminden elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapılmış ve parametrik olarak kullanılabilir sonuçlar elde edilmiştir.
In automotive industry, fixtures production used for sheet metal assembly inbody manufacturing and other applications can be provided in the competitive fields oftoday by a planned automation and standardization of works, which need rapidness,quality and cheapness. Number and the position of supports establishing geometric constraints on partsin fixtures determine their deformed shape and affect their dimensional quality. The purpose of this thesis is to find and determine the optimal support pointswhere deflection is minimum, for it is formed due to the weight of sheet metal partsjoined together by welding process in fixture.The firs of two process used in this study is to obtain the Differential Equationof Elastic Deformation, to solve the problem, to find optimal points of this equation bySearching Method Optimization in MATLAB program; the second process is that,under the same conditions, sheet metal can be solved at first as a beam problem andlater as a plane problem due to ANSYS program and by using Finite Elements Method.In conclusion, results obtained by Analytic Method and Finite Elements Methodhave been compared, thus results which can be used as parameters have been obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5732
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183781.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons