Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5730
Title: Basınç transdüseri ve programlanabilir lojik kontrol (PLC) kullanarak buharlaşma kabındaki su yüksekliğinin ölçülmesi
Other Titles: Measurement of water height in class A pan using pressure transducer and programmable logic control (PLC)
Authors: Gençoğlan, Cafer
Gençoğlan, Serpil
Keywords: A sınıfı buharlaşma kabı
PLC
Basınç transdüseri
Class A pan
Pressure transducer
Issue Date: 22-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gençoğlan, C. ve Gençoğlan, S. (2016). "Basınç transdüseri ve programlanabilir lojik kontrol (PLC) kullanarak buharlaşma kabındaki su yüksekliğinin ölçülmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 35-43.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, basınç transdüseri ve PLC kullanarak A sınıfı buharlaşma kabındaki su yüksekliğini atölye koşullarında ölçmek; PLC ve elle ölçülen su yüksekliği değerlerini karşılaştırmaktır. Ölçümler, buharlaşma kabının 130 ile 200 mm'lik su seviyesi arasında sabah saat 10'da yapılmıştır. Buharlaşma kabı su yüksekliğinin elle ölçümlerinde, şeritmetre kullanılmıştır. PLC kullanarak A sınıfı buharlaşma kabından su yüksekliği ölçümü yapabilmek için CODESYS-ST dilinde bir program yazılmıştır. Bu program, PLC'ye yüklenerek çalıştırılmıştır. Kol aşağı yukarı hareket ettirilerek, PLC su yüksekliği okuma değeri ile elle ölçülen su yüksekliği değeri biri birine eşitlenmiştir. Her iki ölçümde de toplam gözlem sayısı 33 adettir. Elle ve PLC ile ölçülen 33 adet değerin farkları incelendiğinde bir gözlemde fark 2, 13 gözlemde fark 1 mm ve geri kalan 17 gözlemde ise fark 0 olarak belirlenmiştir. Elle ve PLC ile ölçülen değerler arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.999 olarak bulunmuştur (p=0.000). Yapılan analiz sonuçlarına göre, 33 ölçüm sonucunda elle ölçüm ortalaması 172.485 ve PLC ile ölçülen değerlerin ortalaması ise 172.273 olarak saptanmıştır. Buna göre iki ortalama arasında %95 güven aralığında önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir (P=0.09). Elle ve PLC ölçümü arasında ortalama 0.212 mm fark bulunmuştur. Bu çalışma sonuçları, PLC’nin buharlaşma kabındaki su yüksekliğini doğruya yakın ölçebileceğini ortaya koymuştur.
The aims of this study were to measure the water height in the Class A Pan using by the pressure transducer and PLC in the workshop conditions, and to compare manually the measured value with the measured values by PLC's. The water height measurements by manually and PLC were made between 130 mm and 200 mm in Class A Pan at 10 clock. Tape mate was used the manually water height measurements. Using CODESYS-ST language, a program was written to able to measure water height in Class A Pan, and downloaded into PLC and executed. With moving arm up and down, readings of PLC was equaled to manually measured water height and in another saying calibration was performed. Number of the measurements was 33 and differences between PLC’s readings and manually measurements were 2 mm in 1 observation and 1 mm in 13 and 0 mm in 17. Correlation coefficient was calculated as 0.999 between PLC and manual readings (p=0.000). The result of analysis showed that the averages of 33 measurements manually and PLC’s readings were 172.485 and 172.273, respectively. Accordingly, there was no difference between averages at 95% of confidence (p=0.09). The difference between two averages was 0.21. When considered the results, PLC can read water height close to right value in Class A Pan.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497317
http://hdl.handle.net/11452/5730
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_4.pdf432.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons