Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5728
Title: Çimento işçilerinde yama testi sonuçları
Other Titles: Patch test results in cement workers
Authors: Özüntürk, Erçin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Dermatoloji
Dermatology
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özüntürk, E. (1983). Çimento işçilerinde yama testi sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bursa yöresinde çimento ile uğraşan 100 ve kontrol grubunu oluşturan 10, yani toplam 110 vak’aya yama testleri yapıldı. Hastaların hepsi erkek olup en küçüğü 21, en büyüğü 50 yaşında idi. Hastalarımızın yaş ortalaması 32.61, kontrol grubunun ise 48.8 olarak saptandı.- Çimento fabrikasından alman numunelerde kalitatif ola rak krom saptandı, fakat nikel ve kobalt saptanmadı. Değişik dilüsyonlardaki 3 ayrı madde ve saf çimentodan ibaret test materyalini hastaların arkasına, alkol-eter karı­ şımı ile temizlendikten sonra uyguladık. Bunun için, hastaha- ne flasterleri ve 1 cm ’lik ve birbirinden 3’er cm. aralıkla dizdiğimiz filtre kâğıdından diskler kullandık. Test yer­ lerini 48 saat sonra açarak değerlendirdik.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5728
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174541.pdf
  Until 2099-12-31
1.5 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons