Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5721
Title: Lübnan'daki Maruni ve Dürzilerin siyasi mücadeleleri (1841-1845)
Other Titles: The political struggles of Maronite and Druzes in Lebanon (1841-1845)
Authors: Yediyıldız, M. Asım
Çınar, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Dürzî
Marunî
Siyasi mücadele
Osmanlı merkezileşmesi
Kaymakamlık sistemi
Şekip Efendi düzenlemesi
Druze
Maronite
Political struggle
Ottoman centralization
The prefecture system
Şekip Efendi arrangement
Issue Date: 26-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çınar, Z. (2015). Lübnan'daki Maruni ve Dürzilerin siyasi mücadeleleri (1841-1845). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için zor ve yorucu bir yüzyıl olmuştu. İmparatorluğun gelmiş olduğu nokta itibariyle mevcut sorunlara dair bir çözüm üretilemiyor, bulunan çözümler ise ya Osmanlı iç siyasetinde olumsuz yankı buluyor ya da Avrupalı devletlerin itirazlarına sebep oluyordu. İşte XIX. yüzyılda Osmanlı devlet adamlarının çözmek için adeta seferber oldukları sorunlardan biri de Lübnan sorunudur. Osmanlı hâkimiyetindeki Lübnan'da yaşayan Dürzî ve Marunî topluluklar arasında oluşan siyasi rekabet ve bunun çatışmaya dönüşen yansımaları Osmanlı iç siyasetinin temel uğraşılarından biri olacaktır. Dürzî ve Marunîlerin siyasi mücadeleleri Avrupalı devletlerin de olaya dâhil olmasıyla bir dış soruna dönüşecektir. Osmanlı Devleti hem bu sorunu çözmeye hem de yabancı devletlerin içişlerine karışmasına engel olmaya çalışacaktır. Bu çerçevede alınan önlemler ve Lübnan yönetimine getirilen "Kaymakamlık Sistemi" Osmanlı idare tarihinde önemli bir yere sahiptir.
The 19th century had became difficult and tiring for the Ottoman Empire. Due to the current state of the Ottoman Empire, the solution to the existing problems wasn't generated. The solutions which were found were causing either the objections of European States or the negative repercussions on the internal politics of the Ottoman Empire. One of the problem which Ottoman Empire's officials tried to solve was Lebanon problem in the nineteen century. The political competition between Maronites and Druze living under the Empire Ottoman's sovereignty in Lebanon and the repercussions of this conflict will be the main occupation for the Ottoman Empire. The Europen States get involved in the political struggles of the Maronites and Druze so that this struggle will become the external problem. The Ottoman Empire will try to both solve this problem by taking measures and prevent the interference of the foreign countries to their internal affairs. In this context, taken measures and "the Prefecture System" brought to the Lebanon's governing have an important palce in the history of the Empire Ottoman's administration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5721
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389545.pdf984.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons