Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5716
Title: Eklem kıkırdağının defektlerinde uygulanan periosteal ve osteoperiosteal greftlerin sonuçları.
Other Titles: Results of periosteal and osteoperiosteal grafts applied to articular cartilage defects.
Authors: Özdemir, Recai
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Tramvatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Eklemler
Periost
Joints
Periosteum
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, R. (1988). Eklem kıkırdağının defektlerinde uygulanan periosteal ve osteoperiosteal greftlerin sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Eklem kıkırdağı kaybında uygulanan periosteal ve osteoperiosteal greftlerden gelişen dokunun makroskopik, mikroskopik özelliklerini incelemek ve eklemin tespit edilmesinin, aktif hareketlerinin gelişen doku özelliklerine olan etkilerini araştırmak çalışmamızda amaç alındı. Amaca uygun olarak 24 tavşanın her iki diz eklemlerin de cerrahi olarak kıkırdak kayıpları yapılıp 12 tavşana periosteal, geri kalan 12 tavşana da osteoperiosteal greftler uygulandı.Ameliyat sonrası hayvanların sağ dizleri serbest bırakıldı, sol dizleri ise tespit edildi. Her iki greft türünün, gelişen dokuların makroskopik özelliklerini etkilemediği, eklemin hareketli olup yük taşımasının, eklem içi yapışıklıklarımı, azaltma yönünden yararlı olduğu, uygulanan greftlerden sonra sıklıkla fibröz doku geliştiği, kıkırdak dokugelişimi için eklemin tespit veya hare ketinin önemli bir etken olmadığı, periosteal ve osteoperiosteal greftlerin birbirlerine oranla üstünlükleri olmadığı saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5716
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004194.pdf
  Until 2099-12-31
1.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons