Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5709
Title: İntradermal deri testleri ve immunoglobulin E saptanması ile anestezide kullanılan ilaçların allerjik etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of allergic effects of drugs used in anesthesia by intradermal skin tests and immunoglobulin E detection
Authors: Satıbol, Faruk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestezi
Deri testleri
Hipersensitivite
İlaç allerjisi
İmmünoglobülin E
Anesthesia
Skin tests
Hypersensitivity
Drug hypersensitivity
Immunoglobulin E
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Satıbol, F. (1988). İntradermal deri testleri ve immunoglobulin E saptanması ile anestezide kullanılan ilaçların allerjik etkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda anestezide kullanılan 12 çeşit ilacı intradermal test tekniği ile 100 hastaya uyguladık. Bu testin yanısıra her hasta­da kanda IgE düzeyine baktık. Bu ilaçlara karşı oluşan allerjik reak­siyonların, IgE düzeyleri ile uyumlu olduğunu gördük. Çalışmamızda Dolantin, Ketamin ve Novaljin’e karşı oluşan allerjik reaksiyonların diğer dokuz ilaca oranla çok yüksek olduğunu özellikle Dolantin’e karşı hastaların büyük bir çoğunluğunun allerjik reaksiyon gösterdiğini saptadık ve bu hastaların IgE düzeylerinin de çok yüksek olduğunu gördük. Ancak bu allerjik reaksiyonların tümü en fazla bir saat sürmüş , hiçbir hastamızda genel bir anaflaktik reaksi­yon görülmemiştir. Çalışmamızda anestezik ilaçlara karşı çok önceden beri bilinen allerjik reaksiyonların, bulunan yeni ilaçlarla giderek artması karşısında, bu ilaçlar kullanılmadan önce hastaya intradermal test uygulanmasının yanısıra kanda IgE düzeylerinin tayin edilmesinin ne kadar ya­rarlı olduğunu bulgularımız göstermektedir. Sonuçta anestezi esnasında meydana gelen anaflaksinin temelin­deki ilacın belirlenmesinde ve bunun minimuma indirilmesinde intrader­mal deri testleri ve kanda IgE düzeylerinin büyük rol oynadığı kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5709
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004191.pdf
  Until 2099-12-31
1.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons