Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5708
Başlık: Sıçanlarda %50 ince barsak rezeksiyonunun gastrik sekresyonlar üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of 50% small bowel resection on gastric secretions in rats
Yazarlar: Bozgül, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Barsak-ince
Gastrik asit
Sıçanlar
Intestine-small
Gastric acid
Rats
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bozgül, M. (1988). Sıçanlarda %50 ince barsak rezeksiyonunun gastrik sekresyonlar üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Merkezinde toplam 40 adet Swiss-Albino tipi sıçanlar üzerinde çalışıldı. Kontrol gurubuna 12,proksimal rezeksiyon gurubuna 8 ve distal rezeksiyon gurubuna 8 adet sıçan dahil edildi. Preoperatif hazırlığı takiben rezeksiyon guruplarındaki sıçanlara %50 proksimal ve distal rezeksiyon yapılıp, jejuno-ileal anos tomoz yapıldı. Kontrol ve rezeksiyon guruplarına postop. 15inci gün laparotomi yapılıp 1 saat süreyle mide sıvısı toplandı. 0.01 N NaOH ile titre edilip H+ konsantrasyonları ölçüldü. Histarnin enjeksiyonu yapıldıktan sonra da aynı işlemler uygulandı. Deney sonunda sağ atriumdan kan alınıp gastrin tayini yapıldı. Rezeksiyon guruplarında hiperasidite geliştiği saptandı. Proksimal rezeksiyon gurubunda bu fark daha bariz olarak bulundu. Histaminin, asit sekresyonunda rezeksiyon guruplarında artışa neden olduğu saptandı. Gastrin düzeyinde, her iki rezeksiyon gurubunda da artış saptandı, bu fark proksimal rezeksiyon gurubunda daha belirgin olarak gözlendi. Massif ince barsak rezeksiyonundan sonra gelişen hiperasidite nedenlerinden biri de hipergastrinemi olarak saptandı. Tedavide cerrahi yöntemler ileri sürülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5708
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
004190.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.81 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons