Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5708
Title: Sıçanlarda %50 ince barsak rezeksiyonunun gastrik sekresyonlar üzerine etkisi
Other Titles: Effect of 50% small bowel resection on gastric secretions in rats
Authors: Bozgül, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Barsak-ince
Gastrik asit
Sıçanlar
Intestine-small
Gastric acid
Rats
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozgül, M. (1988). Sıçanlarda %50 ince barsak rezeksiyonunun gastrik sekresyonlar üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Merkezinde toplam 40 adet Swiss-Albino tipi sıçanlar üzerinde çalışıldı. Kontrol gurubuna 12,proksimal rezeksiyon gurubuna 8 ve distal rezeksiyon gurubuna 8 adet sıçan dahil edildi. Preoperatif hazırlığı takiben rezeksiyon guruplarındaki sıçanlara %50 proksimal ve distal rezeksiyon yapılıp, jejuno-ileal anos tomoz yapıldı. Kontrol ve rezeksiyon guruplarına postop. 15inci gün laparotomi yapılıp 1 saat süreyle mide sıvısı toplandı. 0.01 N NaOH ile titre edilip H+ konsantrasyonları ölçüldü. Histarnin enjeksiyonu yapıldıktan sonra da aynı işlemler uygulandı. Deney sonunda sağ atriumdan kan alınıp gastrin tayini yapıldı. Rezeksiyon guruplarında hiperasidite geliştiği saptandı. Proksimal rezeksiyon gurubunda bu fark daha bariz olarak bulundu. Histaminin, asit sekresyonunda rezeksiyon guruplarında artışa neden olduğu saptandı. Gastrin düzeyinde, her iki rezeksiyon gurubunda da artış saptandı, bu fark proksimal rezeksiyon gurubunda daha belirgin olarak gözlendi. Massif ince barsak rezeksiyonundan sonra gelişen hiperasidite nedenlerinden biri de hipergastrinemi olarak saptandı. Tedavide cerrahi yöntemler ileri sürülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5708
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004190.pdf
  Until 2099-12-31
1.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons