Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5705
Başlık: Zayıf alan çift rezonans spektrometresi ve bileşenlerinin yapımı
Diğer Başlıklar: Weak field double resonance spectrometer and its components
Yazarlar: Yalçıner, Aytaç
Derebaşı, Naim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Spektrometre
Spectrometer
Yayın Tarihi: 12-Eyl-1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Derebaşı, N. (1988). Zayıf alan çift rezonans spektrometresi ve bileşenlerinin yapımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, NMR sisteminin bölümlerinden biri olan 65kHz kuartz titreşici devresi yapılmıştır. Devrede, bu sinyali elde etmek için kuartz kristali kullanılmıştır. Tüm devre başlıca altı bölümden oluşmuştur. Bunlar sırasıyla titreşici,yükselteç, tampon, güç, attenuatör ve süzgeç devreleridir. Yapılan testler sonucunda frekans ve genlik kararlılığı istenilen sınırlar içinde olduğu gözlenmiştir. Devrenin yapılması çağdaş teknolojiye uygun baskılı devre olarak ''65 kHz kuartz titre­şici kartı" haline getirilmiştir. Bu çalışmalar Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir.
In this work, 65 kHz guartz crystal oscillator which is a part of the NMR system is made. The guartz crystal using of the oscillator Circuit is provided to obtain pure 65 kKz signal. The whole circuit consists of six main parts. They are respectively oscillator, amplifier, buffer, power, attenuator and filter circuits. At the end of the testing, it is observed that freguency and amplitude stability are suitable values. The all components is set up the printed circuit using the new methods at the last, and the "65 kHz guartz crystal oscillator card"is constituted. This work is realized at Physics laboratories of. Arts and Science Paculty of Uludağ Üniversity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5705
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003919.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.69 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons