Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5705
Title: Zayıf alan çift rezonans spektrometresi ve bileşenlerinin yapımı
Other Titles: Weak field double resonance spectrometer and its components
Authors: Yalçıner, Aytaç
Derebaşı, Naim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Spektrometre
Spectrometer
Issue Date: 12-Sep-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Derebaşı, N. (1988). Zayıf alan çift rezonans spektrometresi ve bileşenlerinin yapımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, NMR sisteminin bölümlerinden biri olan 65kHz kuartz titreşici devresi yapılmıştır. Devrede, bu sinyali elde etmek için kuartz kristali kullanılmıştır. Tüm devre başlıca altı bölümden oluşmuştur. Bunlar sırasıyla titreşici,yükselteç, tampon, güç, attenuatör ve süzgeç devreleridir. Yapılan testler sonucunda frekans ve genlik kararlılığı istenilen sınırlar içinde olduğu gözlenmiştir. Devrenin yapılması çağdaş teknolojiye uygun baskılı devre olarak ''65 kHz kuartz titre­şici kartı" haline getirilmiştir. Bu çalışmalar Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir.
In this work, 65 kHz guartz crystal oscillator which is a part of the NMR system is made. The guartz crystal using of the oscillator Circuit is provided to obtain pure 65 kKz signal. The whole circuit consists of six main parts. They are respectively oscillator, amplifier, buffer, power, attenuator and filter circuits. At the end of the testing, it is observed that freguency and amplitude stability are suitable values. The all components is set up the printed circuit using the new methods at the last, and the "65 kHz guartz crystal oscillator card"is constituted. This work is realized at Physics laboratories of. Arts and Science Paculty of Uludağ Üniversity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5705
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003919.pdf
  Until 2099-12-31
2.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons