Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5704
Title: Bursa ovası topraklarının fosfor durumu ve bu topraklarda alınabilir fosfor miktarının belirlenmesinde kullanılacak yöntemler
Other Titles: Phosphorus status of Bursa plain soils and methods to be used to determine the amount of phosphorus that can be taken in these soils
Authors: Özgümüş, Ahmet
Okan, Oya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Fosfor
Bursa ovası
Phosphorus
Bursa plain
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okan, O. (1988). Bursa ovası topraklarının fosfor durumu ve bu topraklarda alınabilir fosfor miktarının belirlenmesinde kullanılacak yöntemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa Ovası topraklarının fosfor durumunu belirlemek ve yarayışlı fosforun topraktan ekstraksiyonunda kullanılan çeşitli yöntemler arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma alanının 18 ayrı yerinden 0-20 ve 20-40 cm. derinliklerden toprak örnekleri alınmış ve fosfor ekstraksiyonu için yedi kimyasal yöntem kullanılmıştır. Kullanı­lan bütün yöntemler arasında önemli korelasyonlar bulunmuştur. Toprakların, Olsen ve arkadaşları yöntemi ile belirlenen bitkiye yarayışlı fosfor kap­samlarının 2.14 ile 116,23 ppm P arasında değiştiği saptanmıştır.
The objective of this research was to determine the phosphorus status of the soils of Bursa plain and to investigate tho relationships among the various methods used for the extraction of available phosphorus from the, soils. The soil samples at a depth of 0-20 and 20-40 cm. were collected from 18 different points of the research area and seven Chemical methods i have heen used for extracting phosphorus. There has been significant correlatiohs among all methods used. The available phosphorus contents of soils detemined by the Olsen et.al method varied from 2.14 to 116.23 ppm P.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5704
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003916.pdf
  Until 2099-12-31
2.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons