Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5701
Title: Tonsillektomiden sonra farenks mukozası ve lateral bantlarda meydana gelen histopatolojik değişiklikler
Other Titles: Histopathological changes in pharyngeal mucosa and lateral bands after tonsillectomy
Authors: Kaya, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Farenks
Lenf nodları
Tonsillektomi
Pharynx
Lymph nodes
Tonsillectomy
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, A. (1988). Tonsillektomiden sonra farenks mukozası ve lateral bantlarda meydana gelen histopatolojik değişiklikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tonsillektomiden sonra farenks mukozası ve lateral bantlarda meydana gelen histopatolojik değişiklikleri araştırmak amacına yönelik alan bu çalışmada, Mart 1987-Mart 1988 yılları arasında polikliniğimize başvurup kronik tonsillit tanısı ile değerlendirilen ve takiben tonsillektomi ameliyatı yapılan 25 olguda, ameliyattan önce ve ameliyattan birbuçuk ay sonra, tonsil, farenks arka duvarı ve lateral bantlardan alınan biopsiler histopatolojik olarak incelendi ve preoperatif ve postaperatif muayene sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Postoperatif dönemde, farenks ve lateral bantlarda histopatolojik olarak, genellikle kronik farenjit bulgularında ve lenf foliküllerinde artma tesbit edildi. Ayrıca, bu dönemdeki farengoskopik muayenelerde de, farenjit lehine bulgular mevcuttu. Buna rağmen, olguların boğaz yakınmalarında belirgin bir artma olmadığı, bilâkis, daha rahat oldukları görüldü. Bu nedenle, olgulardaki bu histopatolojik değişimlerin, farenks lenfoid dokusundaki kompansatuvar bir gelişme olduğu sonucuna vardık. Ayrıca, klinik ve laboratuvar bulguların, histolojik bulgular ve komplikasyonlar ile kesin ilişki kurulamaması ve tonsillerin immünitedeki aktif rolü ve etkinliği nedeniyle, tonsillektomi konusunun tartışmaya değer bir konu olduğu ve endikasyan koyarken olayı çok yönlü düşünmek gerektiği vurgulandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5701
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004196.pdf
  Until 2099-12-31
1.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons