Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5699
Başlık: Mehmet Ali Ayni hayatı-eserleri ve tasavvufi görüşleri
Diğer Başlıklar: Mehmet Ali Ayni his life, his studies and sufistic opinions
Yazarlar: Uludağ, Süleyman
Özkan, Harun
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ayni, Mehmet Ali
Biography
Biyografi
Tasavvuf
Mystic
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özkan, H. (1995). Mehmet Ali Ayni hayatı-eserleri ve tasavvufi görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5699
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
042946.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.73 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons