Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5698
Title: Sonsuz ortamlarda art arda saçılma yapmış gammaların en muhtemel enerji değerlerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the most probable energy values of consecutive scattered gamma in endless environments.
Authors: Özmutlu, Cihan
İde, Semra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Gamma
Enerji değeri
Energy value
Issue Date: 7-Sep-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İde, S. (1988). Sonsuz ortamlarda art arda saçılma yapmış gammaların en muhtemel enerji değerlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sonsuz ortamlarda, farklı koşullar altında art arda saçılma yapmış, gamma ışınlarının enerji dağılımları Monte Carlo yöntemi ile hesaplanarak, enerji dağılımları incelendi. Sonsuz ortamlarda gamma ışınlarının art arda yaptığı saçılmalardan dolayı dağılımın bir maksimumdan geçtiği, bu maksimumun konumunun kaynak enerjisinden fazla etkilenmediği, fakat saçıltıcı ortamın atom numarasından etkilendiği bulundu. Dağılımın düşük enerji bölgesinde meydana gelen maksimumun konumu ile saçıltıcı ortamın atom numarası arasındaki ilişki basit bir formülle verildi. Bu formül yukarıda bahsedilen hesaplamalardan ve Minato tarafından verilen teoriden türetildi. Çalışmaların sonucu olarak, teorik hesaplar, Monte Carlo yöntemi ile hesaplananlarla karşılaştırıldı. Sonuçların birbiri ile uyum içinde olduğu gözlendi.
Energy spectra resulting from the multiple - scattering of gamma rays in infinite mediums under various conditions were calculated by a Monte Carlo Method. Low energy region of the energy spectra was interested. Due to multiple- scattering of gamma rays in infinite mediums. The spectra shows a peak on the low energy component. It was found that this peak was not affected very much by source energy but was affected by the atomic number of scatterer medium. This relationship between the position of the peak appearing in the low energy region of the spectrum and the atomic number of tha scatterer was given by a simple formula. This formula, was derived from above calculation and the theory that was given Minato. As a result of studies theorical calculation, is compared with that by a Monte Carlo calculation. And it was seen that results of calculations were in convenience.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5698
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004198.pdf
  Until 2099-12-31
2.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons