Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5696
Title: Bezelye konservesi sanayii artıklarında yem değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar
Other Titles: Research on determination of feed values in pea canning industry residues
Authors: Karabulut, Ali
Şahin, Berrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Bezelye
Konserve
Pea
Canned
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, B. (1988). Bezelye konservesi sanayii artıklarında yem değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın, amacı kurutulmuş ve silolanmiş bezelye sanayii artıklarının yem defterini saptamaktır. Kurutulmuş ve silolanmiş bezelye sanayii artıkları 2.5 yaşlı Malya koçlar ile sindirim denemesine tabi tutulmuşlardır. Her deneme 7 gün geçiş, 8 gün ön deneme ve on gün de esas dönem olmak üzere 25 gün sürmüştür. Kurutulmuş ve silolanmiş bezelye sanayii artığının ortalama kurumadde, organik maddeler, ham protein, ham yağ, ham sellüloz, N'siz öz maddeler ham kül, kalsiyum ve fosfor kapsamlarının kuru maddede sırasıyla % 100.00, 89.16, 14-91, 1.71, 28.84, 43.69, 10.74, 1.79, 0.25 ve % 100.00, 85.15, 15.51, 1.47, 24.68, 46.49, 11.85, 1.66, 0.23 olduğu belirlenmiştir. Denemeler sonunda kurutulmuş bezelye sanayii artığında kuru madde, organik maddeler, ham protein, ham yağ, ham sellüloz ve N'siz öz maddelerin sindirilme derecesi sırasıyla % 65.86, 68.22, 75.29, 49.77, 57.63 ve 73.56; aynı değerler silolanmış bezelye sanayii artığında ise % 67.60, 70.61, 76.97, 38.95, 55.68 ve 77.41 bulunmuştur. Sindirilebilir kurumadde, organik maddeler, ham protein, ham yağ, ham sellüloz, N'siz öz maddeler ve nişasta değerleri ise kurumaddede olmak üzere sırasıyla % 65.86, 60.86, 11.24, 0.85, 16.64, 32.18, 44.26 ND ve % 67.60, 62.25, 11.94, 0.57, 13.74, 35.99, 47.73 ND olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre kurutulmuş ve silolanmiş bezelye sanayii artıklarının iyi kalitede kaba yem oldukları söylenebilir.
The aim of the research was to investigate the feed value of dried and ensiled pease canning industry wastes. Two metabolism trials were conducted for dried and ensiled pease canning industry wastes with 2.5 years old Malya hoggets. Bach trial consisted of 7 days transition period, 8 days preliminary period and a series of 10 days collection period. Average drymatter, organic matters, crude protein, crude fat, crude fiber, nitrojen free extract matters, crude ash, calcium and phouphorus content in dry maller for dried and onsiled pease canning industry wastes were determined as 100.00, 89.16, 14.91, 1.71, 28.04, 43-69, 10.74, 1.79, 0.25 ve % and 100.00, 85.15, 15.51, 1.47, 24.68, 46.49, 11.85, 1.66, 0.23 % respectively. Average apperent digestibility of dry matter, organic matters, crude protein, crude fat, crude fiber and nitrogen free extract were 65.86, 68.22, 75.29, 49.77, 57.63 and 73.56 % for dried pease canning industry waste and 67.60, 70.61, 76.97, 38.95, 55.68 and 77.41 % for ensiled pease canning industry waste. Digestible dry matter, organic matters, crude protein, crude fat, crude fiber, nitrogen free extract and starch values in dry matter were found as 65.86, 60.06, 11.24, 0.85, 16.64, 32.18
URI: http://hdl.handle.net/11452/5696
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004200.pdf
  Until 2099-12-31
1.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons