Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5686
Title: Silaj fermantasyonunda organik asit kullanımı üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on using organic acids in the silage fermentation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Filya, İsmail
Sucu, Ekin
Canbolat, Önder
Keywords: Silaj
Organik asit
Mikrobiyal flora
Aerobik stabilite
Silage
Organic acid
Microbial flora
Aerobic stability
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Filya, İ. vd. (2004). "Silaj fermantasyonunda organik asit kullanımı üzerinde araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 35-45.
Abstract: Bu araştırma, formik asit temeline dayalı bir koruyucunun (FAT) çiftlik koşullarında yapılan mısır (Zea mays L.) silajlarının fermantasyon, mikrobiyal flora, aerobik stabilite ve in situ rumen parçalanabilirlik özellikleri üzerindeki etkilerinin saptanması amacı ile düzenlenmiştir. Araştırmada kullanılan mısır hamur olum döneminde hasat edilmiş ve yaklaşık 1.5-2.0 cm boyutunda parçalanmıştır. Parçalanan taze materyale 2.0, 3.0 ve 4.0 g/kg düzeyinde FAT katılmıştır. Çalışmada yaklaşık 1.5 ton kapasiteli cam elyafından yapılmış pilot silolar kullanılmıştır. Silolamadan 90 gün sonra açılan silajlarda kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmış, silajlara 5 gün süre ile aerobik stabilite testi uygulanmış ve ayrıca silajların in situ rumen kuru madde ve organik maddeler parçalanabilirlikleri saptanmıştır. Sonuç olarak, FAT mısır silajlarının laktik, asetik ve bütrik asit ile amonyak azotu konsantrasyonlarını düşürmüştür. Ayrıca yüksek düzeyde bir antimikrobiyal aktivite göstererek silajlardaki maya, küf, enterobacteria ve clostridia gelişimini engellemiştir. Diğer yandan FAT mısır silajlarının aerobik stabilitelerini geliştirirken, in situ rumen kuru madde ve organik maddeler parçalanabilirliklerini de artırmıştır.
This research was carried out to determine the effects of a formic acid-based preservative (FAB) on the fermentation, microbial flora, aerobic stability and in situ rumen degradability characteristics of maize (Zea mays L.) silages in farm conditions. Maize was harvested at dough stage and chopped about 1.5-2.0 cm. Formic acid-based preservative was applied to chopped fresh material at 2.0, 3.0 and 4.0 g/kg levels. One and half tonne capacity pilot silos, which made from fibreglass, were used in the experiment. Silages were sampled for chemical and microbiological analyses on day 90 after ensiling and subjected to aerobic stability test for 5 days. In addition in situ rumen dry and organic matters degradabilities were found of the silages. As a result, FAB decreased lactic, acetic and butyric acid and ammonia nitrogen of the maize silages. In addition FAB showed a high antimicrobial activity on the silages and prevented yeast, mould, enterobacteria and clostridia growth in the silages. On the other hand, FAB improved aerobic stability and increased in situ rumen dry and organic matters degradabilities of maize silages.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154016
http://hdl.handle.net/11452/5686
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_4.pdf121.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons