Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5684
Title: Bursa iline ilişkin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesine yönelik bir çalışma
Other Titles: A study on the determination of mechanization level in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Işık, Eşref
Güler, Taner
Ayhan, Aslı
Keywords: Mekanizasyon derecesi
Tarım makineleri
Traktör
Tarım
Alet
Mechanization level
Farm machines
Tractor
Agriculture
Tool
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. vd. (2003). "Bursa iline ilişkin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesine yönelik bir çalışma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 125-136.
Abstract: Bu çalışmada, tarımsal mekanizasyonun çağdaş aracı olan traktör ve tarım alet-makinaları varlığı ile işlenen alan parametreleri esas alınarak, 1997 – 2001 yıllarına ait istatistiksel kaynaklar ve veriler kullanılarak, Bursa’nın mekanizasyon düzeyi belirlenmeye çalışılmış ve Türkiye ortalama değerleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 2001 yılına ait parametreler göz önüne alındığında, Bursa’nın mekanizasyon düzeyinin Türkiye ortalamasından, işlenen alana düşen güç değeri (kW/ha) açısından 2,5 kat (3,58 kW/ha), 1000 hektara düşen traktör sayısı (adet/1000 ha) açısından 2,44 kat (88 traktör/1000 ha) daha fazla olduğu belirlenmiştir. Traktör başına düşen tarımsal alan değerlerine bakıldığında, 2001 yılında Türkiye’de ortalama olarak bir traktöre 27,78 ha alan düşerken, Bursa’da 11,34 ha alan düşmektedir. Traktör başına düşen ekipman ağırlığı değerleri ise Türkiye ortalaması olarak 3,138 ton iken Bursa’da 2,7 ton değerindedir. Bursa’da traktör başına düşen ekipman ağırlığı bakımından, ekipman sayısının traktör sayısına oranla az olması, traktörün tarım dışı faaliyetlerde de kullanıldığının bir göstergesidir.
In this study, using the statistical sources and data from 1997 to 2001, the mechanization level of Bursa was trying to be determined, then it was compared by the Turkey’s average values. Thus a comparasion environment has been created. The parameters are taken about the cultivated area and the tractor and agriculture tool-machine which is the contemporary vehicle of agricultural mechanization. In the result of this research, with respect to the values of 2001, it is estimated that, mechanization level of Bursa was higher than Turkey’s average value. Power value per unit cultivated area was 2,5 times greater (3,58 kW/ ha), number of tractors (number/ 1000ha) was 2,44 times greater (88 tractor/ 1000ha). When the production area per tractor is considered, it was observed that this value was 27,78 ha for one tractor in Turkey, whilst it was 11,34 ha in Bursa. While weight of equipment per tractor was 3,138 tones for Turkey, in Bursa it was 2,7 tones. As a result of having less equipment but more tractors were realize that tractor is used out of its real aim.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153992
http://hdl.handle.net/11452/5684
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_12.pdf218.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons