Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5679
Title: Trombe duvar ile ek ısı kazanımı sonucu hayvan barınaklarında havalandırma etkinliğinin artırılması
Other Titles: Improved ventilation efficiency in livestock housings with additional heat gain through trombe walls
Authors: Karaman, Sedat
Örüng, İbrahim
Şirin, Ünal
Keywords: Trombe duvar
Hayvan barınakları
Havalandırma
Trombe wall
Livestock barns
Ventilation
Issue Date: 13-May-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaman, S. vd. (2016). "Trombe duvar ile ek ısı kazanımı sonucu hayvan barınaklarında havalandırma etkinliğinin artırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 169-178.
Abstract: Güneş enerjisinden daha etkin bir şekilde yararlanabilmenin alternatiflerinden birisi de, güneş ışınımı ile elde edilen ısı enerjisinin doğal taşınım yoluyla yapı içerisine alınması ilkesine dayanan trombe duvar kullanımıdır. Özellikle kış mevsimi havalandırması için çok uygun olan ve soğuk taze havayı ısıtarak duvarlar boyunca yukarı doğru yöneltecek şekilde düzenlenen trombe duvarların kullanılmasıyla, hayvanlar soğuk havanın olumsuz etkisinden korunmuş olacak ve ısı dengesinin sağlanması kolaylaşacaktır. Bu çalışmada trombe duvarlara yönelik genel bilgiler derlenmiş olup hayvan barınaklarında ısıtma ve havalandırmanın etkinliğinin artırılmasında kullanılma olanakları incelenerek önerilerde bulunulmuştur.
Trombe walls convey heat energy coming from the solar radiation into livestock barns through natural conveyance. They have recently been used for more efficient use of solar energy in livestock barns. They are especially suitable for winter ventilations, heat up the cold fresh air first and orient the air toward to ridges. In this way, they can prevent the animals from the negative impacts of cold air and provide significant contributions to heat balance of the barn. In this study, general information about trombe walls was provided and their possible use to improve heating and ventilation efficiencies of livestock barns was evaluated and recommendations were provided.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221862
http://hdl.handle.net/11452/5679
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_14.pdf825.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons