Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5678
Title: Biyolojik detoksifikasyon ve probiyotikler
Other Titles: Biological detoxification and probiotics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Omak, Gizem
Özcan, Tülay
Ersan, Lütfiye Yılmaz
Keywords: Probiyotik bakteri
Biyolojik detoksifikasyon
Probiotic bacteria
Biological detoxification
Issue Date: 22-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Omak, G. vd. (2016). "Biyolojik detoksifikasyon ve probiyotikler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 157-168.
Abstract: Sağlık üzerine olumlu etkileri ve koruyucu özellikleri nedeni ile probiyotik bakterilerin gıda güvenliğinin sağlanması için ve besin takviyesi olarak kullanımına olan ilgi artmaktadır. Probiyotik bakteriler kullanılarak kimyasal ve mikrobiyal toksinlerin uzaklaştırılması, konvansiyonel dekontaminasyon yöntemlerine alternatif olabilecek yeni, umut vaat eden biyolojik yöntem olarak tanıtılmaktadır. Yapılan araştırmalar probiyotik bakterilerin zararlı mikroorganizmaların gelişmesini engelleyebildiğini, bu zararlı mikroorganizmaların oluşturduğu zararlı metabolitleri azaltabildiğini ve gıda güvenliği için koruyucu ajan olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu derlemenin amacı probiyotik bakterilerin mikrobiyal ve kimyasal toksinleri dekontamine etme mekanizmaları hakkında bilgi vermek ve konu ile ilgili yapılan çalışmaları özetlemektir.
Utilization of probiotic bacteria in food safety and in the diet as supplements have gained interest because of the beneficial health effects and preservative properties. Removal of chemical and microbial toxins by probiotic bacteria has been introduced as a new promising biological method as an alternative to conventional decontamination methods. The results of research have actually shown that probiotic bacteriacan inhibit the growth of harmful microorganism, remove metabolites produced these microorganism and be used as preventive agents for maintaining food safety. The aim of this review is to present information about the mechanisms involved in the decontamination of microbial and to chemical toxins by probiotic bacteria and summarize the available literature on the subject.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221861
http://hdl.handle.net/11452/5678
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_13.pdf341.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons