Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5677
Title: Siyanobakterilerden elde edilen pigment maddeleri ve kullanım alanları
Other Titles: Pigment substances and usage areas from cyanobacteria
Authors: Yılmaz, Hilal Kargın
Dikbaş, Mahitap Duygu
Bilgüven, Murat
Keywords: Siyanobakteriler
Fikosiyanin
Pigment maddeleri
Cyanobacteria
Phycocyanin
Pigment substances
Issue Date: 11-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, H. K. vd. (2016). "Siyanobakterilerden elde edilen pigment maddeleri ve kullanım alanları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 139-155.
Abstract: Siyanobakterilerden elde edilen önemli pigmentler; klorofil a, β-karoten, asta-ksantin, fikosiyanin, ksantofil ve fikoeritrin'dir. Fikosiyanin mavi renkli, kokusuz, toksik olmayan, suda çözünebilen, güçlü floresan özelliğe sahip doğal bir renk maddesidir. Bu pigmentler gıda, eczacılık, tekstil ve kozmetikte, kanserojen olduğundan şüphe edilen sentetik pigmentlerin yerine, doğal pigmentler olarak kullanılabilmektedir. Floresan özelliklerinden dolayı mikroskopi, sitometri, bağışıklık, doku kimyası çalışmalarında floresan prob olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca, antioksidan ve radikalleri uzaklaştırıcı etkilerinden dolayı, nutrasötik ve farmasötik olarak kullanılma potansiyeline de sahiptirler. Bu bağlamda fikosiyanin üretimine ve kullanımına olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır.
Important pigments from Cyanobacteria are chlorophyll a, β-carotene, asta-xanthine, phycocyanin, xanthophylls and phycoerythrin. Phycocyanin which is a natural colour substance, blue coloured, odourless, nontoxic, soluble in water, high fluorescent. These pigments can be used as natural pigments instead of synthetic pigments which are suspected carcinogens in food, pharmacy and cosmetic. They are used as fluorescence probe in microscopy, cytometry, immunology, histochemistry studies because of their fluorescent property. Additionally, they have potentials of usage as nutraceutical and pharmaceutical because of their effects of antioxidant and removing radicals. In this context, interest to production and usage of phycocyanin is increasing in recent years.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221859
http://hdl.handle.net/11452/5677
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_12.pdf415.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons