Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5674
Title: Çalışma yaşamındaki engellilerin iş doyumu ve bir uygulama
Other Titles: Work satisfaction of handicapped in work life and an application
Authors: Aytaç, Serpil
Pamuk, Songül Pul
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Engelli kişiler
İş doyumu
İş hayatı
Disabled persons
Job satisfaction
Work life
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pamuk, S. P. (2002). Çalışma yaşamındaki engellilerin iş doyumu ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma iş yaşamındaki engellilerin iş doyumunun gelişimini içermektedir. Bu anket çalışması 100 engelli üzerinde yapılmış olup; engellilerin işlerinden ne derece memnun olduğunu, iş doyumunu ve doyumsuzluğunu, işyerindeki problemlerini, onların işlerindeki dileklerini ve amaçlarını araştırmak için yapılmıştır.
This study intends to do an evaluation about work satisfaction of handicapped in work life. The questionnaire work was done on 100 hanicapped workers, was done for researchingof these; at what stage the handicapped satisfıed from their work, their satisfaction or unsatisfaction in the work, problems in the work, their wish from the work and their aim.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5674
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113024.pdf
  Until 2099-12-31
6.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons