Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5665
Title: Lineer uzaylar ve kutupsal uzaylar üzerine
Other Titles: About linear spaces and polar spaces
Authors: Çiftçi, Süleyman
Kılınç, Nuri
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Lineer uzay
Sonlu lineer uzayların karakterizasyonu
Kutupsal uzay
Sonlu lineer uzay
Dowling Wilson konjektörü
Lineer space
Polar space
Finite lineer space
Dowling-Wilson konjecture
Characterization of finite lineer spaces
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılınç, N. (2006). Lineer uzaylar ve kutupsal uzaylar üzerine. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yedi bölümden oluşan bu çalışmada lineer uzaylar ve kutupsal uzaylar ele alınmıştır. Birinci bölümde ilerideki bölümlere hazırlık olması amacıyla bazı temel kavramlar tanıtılmıştır. İkinci bölümde lineer uzayların genel özellikleri incelenip, lineer uzay örnekleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde D.R. Stinson’un belli sonlu lineer uzayların yokluğunu araştırdığı “The non-existence of certain finite lineer spaces” adlı makalesi incelenmiştir. Dördüncü bölümde L.M. Batten’in “The non-existence of finite lineer spaces with ϑ=n 2 and b=n2 +n+2 lines” makalesi incelenmiştir. Beşinci bölümde yine L.M. Batten’in “A characterization of finite lineer spaces on ϑ points, n2 ≤ ϑ< (n+1)2 , and b=n2 +n+3 lines n ≥ 10” makalesi incelenmiştir. Altıncı bölümde Klaus Metsch’in “Proof of Dowling-Wilson Konjecture” adlı makalesi incelenmiştir. Yedinci bölümde ise kutupsal uzaylar tanıtılıp, konunun ortaya çıkışının tarihçesi özetlenmiştir.
In this work which consist of seven sections, linear spaces and polar spaces are examined. In section one, some of the main concepts are introduced as a preparation for the following sections. In section two, general properties of linear spaces are exemined and linear space examples are stressed upon. In section three, the article : “The nonexistence of certain finite linear space” , in which D.R. Stinson make a study of nonexistence of certain finite linear space is examined. In section four, L.M. Batten’s “The nonexistence of finite linear space with ϑ=n 2 and b=n2 +n+2 lines” article is examined. In section five, another study of L.M. Batten is examined on “ A characterization of finite lineer spaces on ϑ points, n2 ≤ ϑ< (n+1)2 , and b=n2 +n+3 lines n ≥ 10” In section six, the study of Klaus Metsch on “Proof of DowlingWilson Konjecture” is examined. And in section seven , the polar spaces are introduced and the history of the subject is summerized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5665
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183755.pdf766.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons