Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5664
Title: Karaciğer hastalıklı olgularda oluşan tiroid hormon değişimleri
Other Titles: Thyroid hormone changes in patients with liver disease
Authors: Günöven, Erol
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Endocrinology and metabolic diseases
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günöven, E. (1983). Karaciğer hastalıklı olgularda oluşan tiroid hormon değişimleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamıza klinik muayene ile ötiroid olan 34 karaciğer hastalıklı olgu alındı. Tiroid durumunu değerlendirmek amacı ile Serum total T4, total T3, T3 upt., STİ, TBG, rT3, TSH düzeyleri araştırıldı. Bulgular "student t" testi ile karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmalarda karaciğer hastalıklı olgu grupları ile kontrol grubu arasında Serum Total T4, STİ, T3 upt., rT3 ve TSH değerleri yönünden anlamlı farklılık saptanmadı. Karaciğer hastalıklı olgu gruplarında, Serum total T3, düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı. Serum TBG düzeyleri Viral hepatitli olgu grubunda en fazla olmak üzere tüm karaciğer hastalıklı olgu gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Karaciğer hastalıklı olgu gruplarında | düşük serum total T, değerleri ile karaciğer fonksiyon testleri arasında uyum gösterilemedi. Çalışmamızın sonucunda karaciğer hastalıklı olgularda tiroid durumu saptanırken, Serum total T4, T3 düzeylerinin yanı sıra total rT3 düzeylerinin de araştırılması, tiroid durumunun yanlış değerlendirilmesi ihtimalini ortadan kaldırarak, yanlış tedavi uygulanmasının önlenebileceğini düşündürmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5664
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174758.pdf
  Until 2099-12-31
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons