Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5660
Title: Triticale hatlarında tane verimi ile bazı agronomik özellikler arasında ilişkiler
Other Titles: Relations between seed yield and some agronomic characteristics in triticale lines
Authors: Azkan, Nedime
Küçükbayram, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Agronomik özellikler
Tane verimi
Tarla bitkileri
Tritikale
Agronomic characteristics
Grain yield
Field crops
Triticale
Issue Date: 18-Feb-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükbayram, M. (1994). Triticale hatlarında tane verimi ile bazı agronomik özellikler arasında ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa yöresinde 13 triticale hattı, triticale çeşidi, Gediz-75, Saraybosna ile Kırkpınar-79'un verim ve adaptasyon yeteneklerini saptamak, verim ile verim öğeleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Varyantlar arasında en yüksek verimi 125 no'lu triticale hattı (513 kg/da). Ege-90 triticale çeşidi (451 kg/da) ve 101 no'lu triticale hattı (422,5 kg/da) vermiştir. Varyantlar arasında dekara tane verimi, başakta tane sayısı, başakta başakçık sayısı, başakta tane ağırlığı, başak uzunluğu, bitki boyu, 1000 tane ağırlığı, hasat indeksi, ekim-başaklanma süresi, başaklanma-olgunlaşma süresi bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar saptanırken, m2'deki fertil başak sayısı bakımından farklılık belirlenmemiştir. Dekara tane verimi ile hasat indeksi arasında olumlu önemli ilişki belirlenirken, m2'de fertil başak sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, ekim- başaklanma süresi ile de olumlu önemsiz ilişkiler saptanmıştır. Dekara tane verimi ile başakta başakçık sayısı, başak uzunluğu, bitki boyu ve başaklanma olgunlaşma süresiyle de olumsuz önemsiz ilişkiler belirlenmiştir. Başakta tane sayısı ile başakta başakçık sayısı, başakta tane ağırlığı, başak uzunluğu; başakta başakçık sayısı ile başakta tane ağırlığı, başak uzunluğu, bitki boyu; başakta tane ağırlığı ile başak uzunluğu, bitki boyu, 1000 tane ağırlığı; başak uzunluğu ile bitki boyu arasında olumlu ve önemli ilişki belirlenmiştir. 1000 tane ağırlığı ile ekim-başaklanma süresi arasında olumsuz, başaklanma-olgunlaşma arasında olumlu önemli ilişkiler ortaya çıkmıştır.
This study was carried out to determine the yield and the adaptation abilities, the correlations between the yield and the yield components of thirteen triticale lines, four triticale varietes, Gediz-75, Saraybosna and Kirkpmar-79 wheat varietes in Bursa. The highest yields were achieved by the triticale Line 125 (513 kg/da), Ege-90 (451 kg/da) and 101 (422,5 kg/da). Among the triticale Lines and the wheat varietes, significant differences were found in seed yield/ 1000 m2, number of seed/spike, number of spikelet/spike, seed weight/spike, lenght of spike, Length of plant, 1000 seed weight, harvest index, the period between sowing and heading, thi period between heading and maturing. Differences in number of fertile spike/m2 was found insignificant. Positive significant correlation was determined between the seed yield/1000 m2 and the harvest index and positive insignificant correlations were determined between the number of fertile spike/m2, number of seed/spike, seed weight/spike and 1000 seed weight and the period between sowing and heading. Negative insignificant correlations were found betwen the seed yield/1000 m2 and the number of spikelet/spike, lenght of spike, lenght of plant, the period between heading and maturing. Positive significant correlations were determined between number of seed/spike and number of spikelet/spike and seed weight/spike, lenght of spike, Lenght of plant. This kind of positive significant correlations was also determined between the Lenght of spike and the lenght of plant Negative significant correlations were determined between1000 seed weight and the period of sowing and heading whereas positive significant correlations were determined between 1000 seed weight and the period of heading and maturing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5660
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
027788.pdf
  Until 2099-12-31
3.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons