Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5659
Başlık: Verici antenlerinde empedans uydurma, besleme sistemlerinin analizi ve sentezi
Diğer Başlıklar: Impedance matching in transmit antennas, analysis and synthesis of supply systems
Yazarlar: Tütüncüoğlu, Ergür
Danacı, Şahin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Elektrik ve elektronik mühendisliği
Electrical and electronics engineering
Yayın Tarihi: 29-Tem-1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Danacı, Ş. (1988). Verici antenlerinde empedans uydurma, besleme sistemlerinin analizi ve sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada aynı veya farklı taşıyıcı frekanslara sahip, birden fazla vericinin ortak anteni beslemesini sağ­layan birleştirme üniteleri incelenmiş; pratikte kullanılan sistemlerden örnekler verilmiştir.
In this study, the combining unit that provides the feeding of a common serial by more than one transmitter which have equal or different carrier frequences have been examined. Several examples is also given from practical systems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5659
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003918.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.22 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons