Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5650
Title: Türkmenistan pamuk sektörünün rekabetçilik düzeyinin analizi
Other Titles: Competitiveness analysis of Turkmenistan’s cotton sector
Authors: Bashimov, Güçgeldi
Keywords: Pamuk sektörü
Rekabetçilik
Türkmenistan
Cotton sector
Competitiveness
Issue Date: 13-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bashimov, G. (2016). "Türkmenistan pamuk sektörünün rekabetçilik düzeyinin analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 47-55.
Abstract: Pamuk sektörü Türkmenistan’ın dış ticaretinde önemli bir rol oynamaktadır. Pamuk Türkmenistan’ın tarım sektörünün en önemli ihraç kalemini oluşturmaktadır. Son on yılda pamuk ihracatı 2 kattan fazla artış göstermiştir. Günümüzde Türkmenistan dünyanın önemli bir pamuk ihracatçısıdır. Bu çalışmanın ana amacı 2001-2014 döneminde Türkmenistan’ın pamuk ihracatındaki rekabet gücünü belirlemektir. Çalışmada Balassa ve Vollrath tarafından geliştirilen indeksler kullanılmıştır. Çalışmada HS (Uyumlaştırılmış mal tanım ve kod sistemi) kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre Türkmenistan pamuk ürününde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Türkmenistan’ın pamuk ticaretindeki uluslararası rekabet gücünün arttırılması için pamuk üretiminde verimlilik ve kaliteye önem verilmelidir.
Cotton sector plays an important role in Turkmenistan’s foreign trade. Cotton is the most important export items of Turkmenistan’s agricultural sector. In the last decade, the export of cotton has grown more than 2 times. Today, Turkmenistan is a major cotton exporter. The main objective of this study is to determine the competitiveness of Turkmenistan’s cotton sector during the period 2001- 2014. In this study Balassa’s and Vollrath’s indices is used. Harmonised System (HS) classification is used in this study. According to research Turkmenistan has a comparative advantage in the cotton. To improve the international competitiveness of Turkmenistan in cotton trade should pay attention to the quality and productivity in cotton production.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221849
http://hdl.handle.net/11452/5650
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_5.pdf222.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons