Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5649
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGençoğlu, Mehmet-
dc.contributor.authorUçan, Kenan-
dc.date.accessioned2020-01-10T08:46:55Z-
dc.date.available2020-01-10T08:46:55Z-
dc.date.issued2016-05-17-
dc.identifier.citationGençoğlu, M. ve Uçan, K. (2016). "Kırıkhan Sulama Birliği Alanında coğrafi bilgi sistemi (CBS) kullanılarak haritalanan taban suyu gözlemlerinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 33-46.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221846-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5649-
dc.description.abstractTaban suyunun bitki kök bölgesinde yükselmesi, verimin azalmasına, tuzluluk ve sodyumluluk gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiler. Sulama amacıyla yapılan yatırımlardan beklenen yararın sağlanabilmesi için, taban suyunun sürekli izlenmesi ve projelerde öngörülen düzeylerde tutulması gerekmektedir. Bu çalışmada Hatay Kırıkhan Sulama Alanında Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) ile koordinatları belirlenen noktalardan 2013 yılında Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında taban suyu gözlemleri yapılmıştır. Taban suyu tuzluluk seviyesini belirlemek için de su örnekleri alınmıştır. Gözlemler bilgisayar ortamında bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımı olan Netcad 5.1 kullanılarak işlenmiş ve her bir dönem için taban suyu eş yükseklik, taban suyu eş derinlik ve taban suyu tuzluluk haritaları elde edilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma alanında sulamanın yoğun olduğu Temmuz ayında taban suyu derinliğinin net sulama alanının %1.92’sinde 0-0.5 m, %17.68’inde 0.5-1 m ve %24.75’inde 1-1.5 m derinlikte olduğu belirlenmiştir. Deneme alanın tamamında taban suyu tuzluluğunun 2 dSm-1 den düşük olduğu gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractRising ground water tables into the plant root zone of plants can cause some problems such as reduction in yield, salinity and sodium. This situation negatively affects agricultural production. The level of ground water should be constantly monitored and kept at the desired level in the project to achieve the expected benefits from investments made for irrigation. In this study, ground water observations were conducted at points identified coordinates by Global Positioning System (GPS) on the Hatay Kırıkhan Irrigation Area in May, July and September 2013. The water samples were also taken to determine the ground water salinity levels. The observations were processed by using Netcad 5.1 software program in Geographical Information System and the ground water contour maps, depthto-ground water maps and ground water salinity maps have been prepared and evaluated for each observation periods. The ground water depths were determined to be 0-0.5 m, 0.5-1.0 m and 1.0-1.5 m respectively in 1.92's%, 17.68% and 24.75% of the total irrigated area in July of intensive irrigation in the study area. The groundwater salinity was observed to be less than 2 dSm-1 at the experimental area.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKırıkhan sulamasıtr_TR
dc.subjectYeraltı suyu seviyesitr_TR
dc.subjectYeraltı suyu tuzluluğutr_TR
dc.subjectKüresel konum belirleme sistemi (GPS)tr_TR
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemi (CBS)tr_TR
dc.subjectKırıkhan irrigationen_US
dc.subjectGroundwater levelsen_US
dc.subjectGroundwater salinityen_US
dc.subjectGlobal positioning system (GPS)en_US
dc.subjectGeographic information system (GIS)en_US
dc.titleKırıkhan Sulama Birliği Alanında coğrafi bilgi sistemi (CBS) kullanılarak haritalanan taban suyu gözlemlerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of Ground water observations mapped by using geografik information systems (GIS) in the Kırıkhan Irrigation Areaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage33tr_TR
dc.identifier.endpage46tr_TR
dc.identifier.volume30tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_4.pdf434.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons