Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5648
Title: Seyfe Gölü havzası yeraltı suyu kalitesinin zamana göre değişimin incelenmesi
Other Titles: Investigation of change groundwater quality of Seyfe Lake according to time
Authors: Kıymaz, Sultan
Karadavut, Ufuk
Ertek, Ahmet
Keywords: Seyfe Gölü havzası
Su kalitesi
Trend analizi
Seyfe Lake basin
Water quality
Trend analysis
Issue Date: 7-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kıymaz, S. vd. (2016). "Seyfe Gölü havzası yeraltı suyu kalitesinin zamana göre değişimin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 21-31.
Abstract: Sulamada kullanılan su kaynaklarının kalitelerinin bilinmesi ve değişimlerinin izlenmesi toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği yönünden önemlidir. Bu çalışmanın materyalini Kırşehir ili Seyfe Gölü havzasında Boztepe-Malya Devlet Üretim Çiftliği ve Eskidoğanlı yerleşim biriminde bulunan sulama kuyuları oluşturmuştur. Çalışmada yeraltı su kalitesi parametrelerinin (sıcaklık, pH elektriksel iletkenlik, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, karbonat, bikarbonat, klor, sülfat, nitrit, nitrat, amonyak, bor, sertlik, organik madde ve toplam tuz miktarları) 2001-2009 yıllarına ait aylardaki değişimleri irdelenmiştir. İstatistiksel olarak verilerin sulama mevsimi öncesi (Haziran) ve sonrasındaki (Eylül) değişimleri parametrik t testi ile incelenmiştir. Yıllar arasındaki değişimler ise F testi kullanılarak yapılmıştır. Bununla birlikte yıllara göre kimyasal parametrelerdeki değişimin gidişatının belirlenmesi için ise trend analizi yapılmıştır. Yapılan trend analizi sonucunda zamana göre değişimin su kalitesi parametrelerine göre farklı eğilimlere sahip olduğu görülmüştür.
The determination and evaluation quality of water resources used irrigation are important for the sustainable use of the soil and water resources. The material of the study constitutes the groundwater wells in the Seyfe Lake Basin. The variation of pre-irrigation (June) and post-irrigation (September) periods of the years 2001-2009 of groundwater quality parameters such as temperature, pH, EC, Na+ , K+ , Ca+2, Mg+2, CO3 2- , HCO3 - , Cl– , SO4 2- , NO2 - , NO3 – , NH4, bor, water hardness, organic matter and total salt content) were examined. The variation of pre-irrigation and postirrigation of the data and the variation between years were employed using the parametric t test and F test for statistical analysis, respectively. In addition this, trend analysis was used to determine the progress of the change in chemical parameters according to the years. As a results of the trend analysis, changes in time has been shown to have different trends according to water quality parameters.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221627
http://hdl.handle.net/11452/5648
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_3.pdf335.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons